Umhverfisráðuneyti

1319/2007

Reglugerð um breytingu á reglugerð um varnarefnaleifar í matvælum, nr. 121/2004 (innleiðing á tilskipun 2007/11/EB). - Brottfallin

1. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum acetamiprid, þíaklóprid, imasosúlfúron, metoxyfenosid, S-metolaklór, milbemectin og tribenúron, í töflu 5 í viðauka 5, eru eftirfarandi:

Varnarefni

Kornvörur

Hámarksgildi (mg/kg)

Acetamiprid

Allar afurðir

0,01*(t)

Þíaklóprid

Allar afurðir

0,01*(t)

Imasosulfúron

Allar afurðir

0,05*(t)

Metoxyfenosid

Allar afurðir

0,05*(t)

S-metolaklór

Allar afurðir

0,05*(t)

Milbemectin

Allar afurðir

0,02*(t)

Tribenúron

Allar afurðir

0,01*(t)

* Greiningarmörk efnisins.
(t) Tímabundið gildi, verður varanlegt gildi 21. mars 2011 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.

2. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum acetampirid, metoxyfenoxid og þíaklóprid, í töflu 3 í viðauka 4, eru eftirfarandi:

Varnarefni

Leifar varnarefna og hámarksgildi (mg/kg)

Fyrir kjöt, þ.m.t. fitu, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 0000, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 1, 4

Fyrir hrámjólk og mjólkurafurðir sem skráðar eru í viðauka 3 undir tollskrár-númerum 0401, 0402, 0405 00 og 0406 í samræmi við 2

Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjarauður skráðar í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0407 00 og 0408 3, 4

Acetamiprid og IM-21 afleiða

kjöt 0,05*(t); lifur 0,1 (t); nýru 0,2(t); fita 0,05*(t); annað 0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

Metoxyfenosid

0,01*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

Þíaklóprid

kjöt 0,05(t); lifur 0,3(t); nýru 0,3(t), fita 0,05(t); annað 0,01*(t)

0,03(t)

0,01*(t)

* Greiningarmörk efnisins.
(t) Tímabundið gildi verður varanlegt gildi 10. nóvember 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.

__________

1 Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihald eða minna miðast varnarefnaleifarnar við heildarþyngd úrbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið einn tíundi af hámarksgildi sem gefið er upp í töflu 3 miðað við fituinnihald, en verður að vera að minnsta kosti 0,01 mg/kg.
2 Þegar ákvarða skal magn varnarefnaleifa í kúamjólk er miðað við 4% fituinnihald af þyngd. Fyrir mjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald.

§ Með fituinnihald innan við 2% miðað við þyngd, er hámarksgildið helmingur af því sem sett er fyrir hrámjólk;
§ Með fituinnihald 2% eða meira miðað við þyngd, er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk.

3 Fyrir egg og eggafurðir með meira en 10% fituinnihald er hámarksgildi gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksmagnið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg.
4 Neðanmálsgreinar 1, 2 og 3 gilda ekki þegar um greiningarmörk er að ræða.
* Greiningarmörk efnisins.
(t) Tímabundið gildi.

3. gr.

Hámarksgildi varnarefnanna acetamiprid, þíaklóprid, imasosúlfúron, metoxyfenosid, S-metolaklór, milbemectin og tribenúron í töflu 1 í viðauka 2 eru eftirfarandi:

Leifar varnarefna og hámarksgildi (mg/kg)

Matvæli

Acet-amiprid

Imaso-sulfuron

Metoxy-
fenosid

Summa MA4+8,9Z-MA4 reiknað sem milbemectin

Metolaklór ásamt blöndu annarra ísómera þ.m.t. S-metolaklór (blanda ísómera)

Þíaklóprid

Tribenuron-metýl

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri

             

(i) Sítrusávextir

1(t)

0,01*(t)

1(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,01*(t)

Greipaldin

             

Sítrónur

             

Súraldin

             

Mandarínur

             

Appelsínur

             

Pómelóaldin

             

Annað

             

(ii) Trjáhnetur

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,1*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,01*(t)

Möndlur

             

Brasilíuhnetur

             

Kasúhnetur

             

Kastaníuhnetur

             

Kókoshnetur

             

Heslihnetur

             

Makademíahnetur

             

Pekanhnetur

             

Furuhnetur

             

Pistasíur

             

Valhnetur

             

Annað

             

(iii) Kjarnaávextir

0,1(t)

0,01*(t)

2(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,3(t)

0,01*(t)

Epli

             

Perur

             

Kveði

             

Annað

             

(iv) Steinaldin

 

0,01*(t)

 

0,05*(t)

0,05*(t)

 

0,01*(t)

Apríkósur

0,1(t)

       

0,3(t)

 

Kirsuber

0,2(t)

       

0,3(t)

 

Ferskjur

0,1(t)

 

0,3(t)

   

0,3(t)

 

Nektarínur

0,1(t)

 

0,3(t)

   

0,3(t)

 

Plómur

0,02

       

0,1(t)

 

Annað

0,01*(t)

 

0,02*(t)

   

0,02*(t)

 

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

0,01*(t)

0,01*(t)

 

0,05*(t)

0,05*(t)

 

0,01*(t)

(a) Vínber

   

1(t)

   

0,02*(t)

 

Til víngerðar

             

Önnur

             

(b) Jarðarber (önnur en villt)

   

0,02*(t)

   

0,5(t)

 

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

   

0,02*(t)

   

1(t)

 

Brómber

             

Blá hindber

             

Loganber

             

Hindber

             

Annað

             

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

   

0,02*(t)

   

1(t)

 

Bláber

             

Trönuber

             

Garðaber

             

Rifsber (rauð og hvít)

             

Sólber

             

Annað

             

(e) Villt ber og villtir ávextir

   

0,02*(t)

   

0,02*(t)

 

(vi) Ýmsir ávextir

0,01*(t)

0,01*(t)

 

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,01*(t)

Lárperur

             

Bananar

             

Döðlur

             

Fíkjur

             

Kíví

   

1(t)

       

Dvergappelsínur

             

Litkaber

             

Mangó

             

Ólífur

             

Ólífur (til neyslu)

             

Ólífur (til olíugerðar)

             

Ástaraldin

             

Ananas

             

Granatepli

             

Papajávöxtur

             

Annað

   

0,02*(t)

       

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt

             

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,01*(t)

Rauðrófur

             

Gulrætur

             

Kassava

             

Hnúðselja

             

Piparrót

             

Ætifífill

             

Nípa

             

Steinseljurót

             

Hreðkur (radísur)

             

Hafursrót

             

Sætuhnúðar

             

Gulrófur

             

Næpur

             

Kínakartöflur

             

Annað

             

(ii) Laukar

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,01*(t)

Hvítlaukur

             

Laukur

             

Skalotlaukur

             

Vorlaukur

             

Annað

             

(iii) Grænmetisaldin

 

0,01*(t)

 

0,05*(t)

0,05*(t)

 

0,01*(t)

(a) Kartöfluætt

             

Tómatar

0,1(t)

 

2(t)

   

0,5(t)

 

Paprikur

0,3(t)

 

1(t)

   

1(t)

 

Eggaldin

0,1(t)

 

0,5(t)

   

0,5(t)

 

Okra

             

Annað

0,01*(t)

 

0,02*(t)

   

0,02*(t)

 

(b) Graskersætt - neysluhæft hýði

0,3(t)

 

0,02*(t)

   

0,3(t)

 

Gúrkur

             

Þrúgugúrkur

             

Kúrbítur

             

Annað

             

(c) Graskersætt - óneysluhæft hýði

0,01*(t)

 

0,02*(t)

       

Melónur

         

0,2(t)

 

Grasker

             

Vatnsmelónur

         

0,2(t)

 

Annað

         

0,02*(t)

 

(d) Maískólfar

0,01*(t)

 

0,02*(t)

   

0,02*(t)

 

(iv) Kál

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,01*(t)

(a) Blómstrandi kál

             

Spergilkál

             

Blómkál

             

Annað

             

(b) Höfuðkál

             

Rósakál

             

Höfuðkál

             

Annað

             

(c) Blaðkál

             

Kínakál

             

Grænkál

             

Annað

             

(d) Hnúðkál

             

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

 

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

 

0,01*(t)

(a) Salöt

         

2(t)

 

Karsi (garðperla)

             

Vorsalat

5

           

Jöklasalat

             

Höfuðsalat

             

Blaðsalat

5

           

Vetrarsalat

             

Rúkólasalat

             

Blöð og stilkar af káli

             

Annað

0,01*(t)

           

(b) Spínat og skyldar jurtir

0,01*(t)

       

0,02*(t)

 

Spínat

             

Blaðbeðja (strandblaðka)

             

Annað

             

(c) Vatnakarsi

0,01*(t)

       

0,02*(t)

 

(d) Jólasalat

0,01*(t)

       

0,02*(t)

 

(e) Kryddjurtir

0,01*(t)

       

3(t)

 

Kerfill

             

Graslaukar

             

Blaðselja

             

Steinselja

             

Annað

             

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,01*(t)

0,01*(t)

 

0,05*(t)

0,05*(t)

 

0,01*(t)

Baunir (með belg)

   

0,2(t)

   

1(t)

 

Baunir (án belgs)

             

Ertur (með belg)

             

Ertur (án belgs)

             

Annað

   

0,02*(t)

   

0,02*(t)

 

(vii) Stilkgrænmeti

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

 

0,02*(t)

0,01*(t)

Spergill

       

0,05*(t)

   

Fingrakornblóm

             

Stilkselja

             

Fennika (sígóð)

             

Ætiþistill

             

Blaðlaukur

             

Rabarbari

             

Annað

             

(viii) Sveppir

0,01*(t)

 

0,02*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,01*(t)

(a) Ætisveppir

             

(b) Villtir ætisveppir

             

3. Belgjurtir (þurrkaðar)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,01*(t)

Baunir

             

Linsubaunir

             

Ertur

             

Lúpínur

             

Annað

             

4. Olíufræ

 

0,01*(t)

 

0,1*(t)

0,1*(t)

 

0,01*(t)

Hörfræ

             

Jarðhnetur

             

Valmúafræ (birki)

             

Repjufræ

         

0,3(t)

 

Sesamfræ

             

Sólblómafræ

             

Sojabaunir

   

2(t)

       

Baðmullarfræ

0,02

 

2(t)

       

Sinnepsfræ

             

Annað

0,01*(t)

 

0,02*(t)

   

0,05*(t)

 

5. Kartöflur (jarðepli)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,01*(t)

Snemmvaxnar

             

Matar- og iðnaðarkartöflur

             

6. Te

0,1*(t)

0,02*

0,05*(t)

0,1*(t)

0,1*(t)

0,05*(t)

0,02*

7. Humall

0,1*(t)

0,02*

0,05*(t)

0,1*(t)

0,1*(t)

0,05*(t)

0,02*

* Greiningarmörk efnisins.
(t) Tímabundið gildi, verður varanlegt gildi 21. mars 2011 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipun 2007/11/EB um breytingu á tilskipun ráðsins nr. 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE er varðar hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum acetamiprid, þíaklóprid, imasosúlfúron, metoxyfenosid, S-metolaklór, milbemectin og tribenuron sem þar eru sett, sem vísað er til í 38., 39. og 54. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48 frá 29. september 2007.

Umhverfisráðuneytinu, 27. desember 2007.

F. h. r.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Sigrún Ágústsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica