Umhverfisráðuneyti

1320/2007

Reglugerð um breytingu á reglugerð um varnarefnaleifar í matvælum, nr. 121/2004 (innleiðing á tilskipun 2007/12/EB). - Brottfallin

1. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum penkónasol, benomýl og karbendasim í töflu 1 í viðauka 2 eru eftirfarandi:

 

Hámarksgildi varnarefnaleifa (mg/kg)

Matvæli

Penkónasol

Benomýl og karbendasim ritað sem karbendasím

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri

   

(i) Sítrusávextir

0,05*

0,5*

Greipaldin

   

Sítrónur

   

Súraldin

   

Mandarínur

   

Appelsínur

   

Pómelóaldin

   

Annað

   

(ii) Trjáhnetur

0,05*

0,1*

Möndlur

   

Brasilíuhnetur

   

Kasúhnetur

   

Kastaníuhnetur

   

Kókoshnetur

   

Heslihnetur

   

Makademíahnetur

   

Pekanhnetur

   

Furuhnetur

   

Pistasíur

   

Valhnetur

   

Annað

   

(iii) Kjarnaávextir

0,2

0,2

Epli

   

Perur

   

Kveði

   

Annað

   

(iv) Steinaldin

   

Apríkósur

0,1

0,2

Kirsuber

 

0,5

Ferskjur

0,1

0,2

Nektarínur

0,1

0,2

Plómur

 

0,5

Annað

0,05*

0,1*

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

   

(a) Vínber

0,2

 

Til víngerðar

 

0,5

Önnur

 

0,3

(b) Jarðarber (önnur en villt)

0,5

0,1*

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

0,05*

0,1*

Brómber

   

Blá hindber

   

Loganber

   

Hindber

   

Annað

   

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

 

0,1*

Bláber

   

Trönuber

   

Garðaber

   

Rifsber (rauð og hvít)

0,5

 

Sólber

0,5

 

Annað

0,05*

 

(e) Villt ber og villtir ávextir

0,05*

0,1*

(vi) Ýmsir ávextir

0,05*

 

Lárperur

   

Bananar

   

Döðlur

   

Fíkjur

   

Kíví

   

Dvergappelsínur

   

Litkaber

   

Mangó

   

Ólífur

   

Ólífur (til neyslu)

   

Ólífur (til olíugerðar)

   

Ástaraldin

   

Ananas

   

Granatepli

   

Papajávöxtur

 

0,2

Annað

 

0,1*

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt

   

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,05*

0,1*

Rauðrófur

   

Gulrætur

   

Kassava

   

Hnúðselja

   

Piparrót

   

Ætifífill

   

Nípa

   

Steinseljurót

   

Hreðkur (radísur)

   

Hafursrót

   

Sætuhnúðar

   

Gulrófur

   

Næpur

   

Kínakartöflur

   

Annað

   

(ii) Laukar

0,05*

0,1*

Hvítlaukur

   

Laukur

   

Skalotlaukur

   

Vorlaukur

   

Annað

   

(iii) Grænmetisaldin

   

(a) Kartöfluætt

   

Tómatar

0,1

0,5

Paprikur

0,2

 

Chílepipar

0,2

 

Eggaldin

0,1

0,5

Okra

 

2

Annað

0,05*

0,1*

(b) Graskersætt - neysluhæft hýði

0,1

0,1*

Gúrkur

   

Þrúgugúrkur

   

Kúrbítur

   

Annað

   

(c) Graskersætt - óneysluhæft hýði

0,1

0,1*

Melónur

   

Grasker

   

Vatnsmelónur

   

Annað

   

(d) Maískólfar

0,05*

0,1*

(iv) Kál

0,05*

 

(a) Blómstrandi kál

 

0,1*

Spergilkál

   

Blómkál

   

Annað

   

(b) Höfuðkál

   

Rósakál

 

0,5

Höfuðkál

   

Annað

 

0,1*

(c) Blaðkál

 

0,1*

Kínakál

   

Grænkál

   

Annað

   

(d) Hnúðkál

 

0,1*

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

0,05*

0,1*

(a) Salöt

   

Karsi (garðperla)

   

Vorsalat

   

Jöklasalat

   

Höfuðsalat

   

Blaðsalat

   

Vetrarsalat

   

Rúkólasalat

   

Blöð og stilkar af káli

   

Annað

   

(b) Spínat og skyldar jurtir

   

Spínat

   

Blaðbeðja (strandblaðka)

   

Annað

   

(c) Vatnakarsi

   

(d) Jólasalat

   

(e) Kryddjurtir

   

Kerfill

   

Graslaukar

   

Blaðselja

   

Steinselja

   

Annað

   

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,05*

 

Baunir (með belg)

 

0,2

Baunir (án belgs)

   

Ertur (með belg)

 

0,2

Ertur (án belgs)

   

Annað

 

0,1*

(vii) Stilkgrænmeti

 

0,1*

Spergill

   

Fingrakornblóm

   

Stilkselja

   

Fennika (sígóð)

   

Ætiþistill

0,2

 

Blaðlaukur

   

Rabarbari

   

Annað

0,05*

 

(viii) Sveppir

0,05*

0,1*

(a) Ætisveppir

   

(b) Villtir ætisveppir

   

3. Belgjurtir (þurrkaðar)

0,05*

0,1*

Baunir

   

Linsubaunir

   

Ertur

   

Lúpínur

   

Annað

   

4. Olíufræ

0,05*

 

Hörfræ

   

Jarðhnetur

   

Valmúafræ (birki)

   

Repjufræ

   

Sesamfræ

   

Sólblómafræ

   

Sojabaunir

 

0,2

Baðmullarfræ

   

Sinnepsfræ

   

Annað

 

0,1*

5. Kartöflur (jarðepli)

0,05*

0,1*

Snemmvaxnar

   

Matar- og iðnaðarkartöflur

   

6. Te

0,1*

0,1*

7. Humall

0,5

0,1*

* Greiningarmörk efnisins.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipun 2007/12/EB um breytingu á tilskipun ráðsins nr. 90/642/EBE er varðar hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum penkónasol, benomýl og karbendasim sem þar eru sett, sem vísað er til í 54. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48 frá 28. september 2007.

Umhverfisráðuneytinu, 27. desember 2007.

F. h. r.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Sigrún Ágústsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica