Leita
Hreinsa Um leit

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

558/2008

Reglugerð um úthlutun á opnum tollkvótum á hreindýrakjöti og nautahakki. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III A og VI A við tollalög nr. 88/2005 með síðari breytingum í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn, verð- og magntoll:

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollur

Magntollur

kg

%

kr./kg

Tollskrárnr.:

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst:

0202.3001

Hakkað

01.07.08 - 30.06.09

ótilgreint

0

357

Annað:

0208.9007

Beinlaust hreindýrakjöt, fryst

01.07.08 - 30.06.09

ótilgreint

0

573

Hreindýrakjöt með beini, fryst:

0208.9008

Skrokkar og hálfir skrokkar

01.07.08 - 30.06.09

ótilgreint

0

0

0208.9009

Annað

01.07.08 - 30.06.09

ótilgreint

0

573

3. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 509/2004 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

4. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr., 65. gr. A og 87. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2009.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 3. júní 2008.

F. h. r.

Ólafur Friðriksson.

Arnór Snæbjörnsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica