Umhverfisráðuneyti

998/2005

Reglugerð um breytingu á reglugerð um varnarefnaleifar í matvælum, nr. 121/2004, með síðari breytingum. - Brottfallin

1. gr.

Hámarksgildi fyrir varnarefnin metomýl (samanlögð gildi af metomýl og thidícarb reiknað sem metomýl), myclobutaníl, maneb, fenpró-pímorf, metalaxýl ásamt ísómerum þ.m.t. metalaxýl, penkónasol, iprovalikarb, asoxýstrobin og fen-H hexamid í viðauka 2 við reglugerðina eru eftirfarandi.

Matvæli

Hámarksgildi af varnarefnum í mg/kg

 

Metomýl (samanlögð gildi af metomýl og thidícarb reiknað sem metomýl)

Myclo-butaníl

Maneb

Fenpró-pímorf

Metalaxýl ásamt ísómerum þ.m.t. Metalaxýl-m

Penkóna-sol

Iprovali-karb

Asoxý- strobin

Fen-hexamid

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri

                  

(i) Sítrusávextir

 

3

5

0,05*

0,5(t)

0,05*

0,05*(t)

1

0,05*(t)

Greipaldin

0,5

               

Sítrónur

1

               

Súraldin

1

               

Mandarínur

1

               

Appelsínur

0,5

               

Pómelóaldin

0,5

               

Annað

0,05*

               

(ii) Trjáhnetur

0,05*

0,05*

0,1*

0,05*

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

0,1*

0,05*(t)

Möndlur

                 

Brasilíuhnetur

                 

Kasúhnetur

                 

Kastaníuhnetur

                 

Kókoshnetur

                 

Heslihnetur

                 

Makademíahnetur

                 

Pekanhnetur

                 

Furuhnetur

                 

Hjartaaldin

                 

Valhnetur

                 

Annað

                 

(iii) Kjarnaávextir

0,2

0,5

3

0,05*

1(t)

0,2

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

Epli

                 

Perur

                 

Kveði

                 

Annað

                 

(iv) Steinaldin

     

0,05*

0,05*(t)

 

0,05*(t)

0,05*

 

Apríkósur

0,2 

0,3

2

   

0,1

   

5(t)

Kirsuber

0,1

1

1

         

5(t)

Ferskjur

0,2

0,5

2

   

0,1

   

5(t)

Nektarínur

0,2

0,5

2

   

0,1

   

5(t)

Plómur

0,5

0,5

1

         

1(t)

Annað

0,05*

0,02*

0,05*

   

0,05*

   

0,05*(t)

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

                 

(a) Vínber

 

1

2

0,05*

 

0,2

2(t)

2

5(t)

Til víngerðar

0,05* 

     

2(t)

       

Önnur

1

     

1(t)

       

(b) Jarðarber (önnur en villt)

0,05*

1

2

1

0,5(t)

0,05*

0,05*(t)

2

5(t)

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

0,05* 

 

0,05*

1

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

 

10(t)

Brómber

 

1

         

3

 

Blá hindber

                 

Loganber

                 

Hindber

 

1

         

3

 

Annað

 

0,02*

         

0,05*

 

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

0,05*

   

1

0,05*(t)

 

0,05*(t)

0,05*

5(t)

Bláber

                 

Trönuber

                 

Garðaber

 

1

5

           

Rifsber (rauð og hvít)

 

1

5

   

0,5

     

Sólber

 

1

5

   

0,5

     

Annað

 

0,02*

0,05*

   

0,05*

     

(e) Villt ber og villtir ávextir

0,05*

0,02*

0,05*

0,05*

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

(vi) Ýmsir ávextir

0,05*

     

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

   

Lárperur

                 

Bananar

 

2

 

2

     

2

 

Döðlur

                 

Fíkjur

                 

Loðber (kíví)

               

10(t)

Dvergappelsínur

                 

Litkaber

                 

Mangó

                 

Ólífur

   

5

           

Ólífur (til neyslu)

   

5

           

Ólífur (til olíugerðar)

                 

Ástaraldin

                 

Ananas

                 

Granatepli

                 

Papajávöxtur

                 

Annað

 

0,02*

0,05*

0,05*

     

0,05*

0,05*(t)

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt

                 

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

     

0,05*

 

0,05*

0,05*(t)

 

0,05*(t)

Rauðrófur

                 

Gulrætur

 

0,2

0,2

 

0,1(t)

   

0,2

 

Hnúðselja

   

0,2

       

0,3

 

Piparrót

 

0,2

         

0,2

 

Ætifífill

                 

Nípa

 

0,2

   

0,1(t)

   

0,2

 

Steinseljurót

 

0,2

         

0,2

 

Hreðkur (radísur)

0,5

 

2

           

Hafursrót

   

0,2

       

0,2

 

Sætuhnúðar

                 

Gulrófur

                 

Næpur

                 

Kínakartöflur

                 

Annað

0,05*

0,02*

0,05*

 

0,05*(t)

   

0,05*

 

(ii) Laukar

0,05*

0,02*

 

0,05*

 

0,05*

   

0,05*(t)

Hvítlaukur

   

0,5

 

0,5(t)

       

Laukur

   

0,5

 

0,5(t)

 

0,1(t)

   

Skalotlaukur

   

0,5

 

0,5(t)

       

Vorlaukur

   

1

 

0,2(t)

   

2

 

Annað

   

0,05*

 

0,05*(t)

 

0,05*(t)

0,05*

 

(iii) Grænmetisaldin

     

0,05*

         

(a) Kartöfluætt

         

0,05*

 

2

 

Tómatar

0,5

0,3

3

 

0,2(t)

 

1(t)

 

1(t)

Paprikur

 

0,5

   

0,5(t)

     

2(t)

Chílepipar

 

0,5

   

0,5(t)

     

2(t)

Eggaldin

0,5

0,3

           

1(t)

Annað

0,05*

0,02*

2

 

0,05*(t)

 

0,05*(t)

 

0,05*(t)

(b) Graskersætt-neysluhæft hýði

0,05*

0,1

     

0,05*

 

1

1(t)

Gúrkur

   

0,5

 

0,5(t)

 

0,1(t)

   

Þrúgugúrkur

   

2

     

0,1(t)

   

Kúrbítur

   

2

     

0,1(t)

   

Annað

   

0,05*

 

0,05*(t)

 

0,05*(t)

   

(c) Graskersætt-óneysluhæft hýði

0,05*

0,2

0,5

   

0,1

 

0,5

0,05*(t)

Melónur

       

0,2(t)

 

0,2(t)

   

Grasker

                 

Vatnsmelónur

       

0,2(t)

 

0,2(t)

   

Annað

       

0,05*(t)

 

0,05*(t)

   

(d) Maískólfar

0,05*

0,02*

0,05*

 

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

(iv) Kál

 

0,02*

     

0,05*

0,05*(t)

 

0,05*(t)

(a) Blómstrandi kál

   

1

0,05*

0,1(t)

       

Spergilkál

0,2

           

0,5

 

Blómkál

             

0,5

 

Annað

0,05*

           

0,05*

 

(b) Höfuðkál

0,05*

 

1

           

Rósakál

     

0,5

     

0,1

 

Höfuðkál

       

1(t)

   

0,3

 

Annað

     

0,05*

0,05*(t)

   

0,05*

 

(c) Blaðkál

0,05*

   

0,05*

     

5

 

Kínakál

                 

Grænkál

   

2

 

0,2(t)

       

Annað

   

0,5

 

0,05*(t)

       

(d) Hnúðkál

0,05*

 

0,1*

0,05*

0,05*(t)

   

0,2

 

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

     

0,05*

 

0,05*

     

(a) Salöt

   

5

     

1(t)

3

 

Karsi (garðperla)

                 

Vorsalat

 

5

             

Jöklasalat

2

     

2(t)

     

30(t)

Höfuðsalat

                 

Blaðsalat

                 

Vetrarsalat

       

1(t)

       

Annað

0,05*

0,02*

   

0,05*(t)

     

0,05*(t)

(b) Spínat og skyldar jurtir

2

0,02*

0,05*

 

0,05*(t)

 

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

Spínat

                 

Blaðbeðja (strandblaðka)

                 

Annað

                 

(c) Vatnakarsi

0,05*

0,02*

0,3

 

0,05*(t)

 

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

(d) Jólasalat

0,05*

0,02*

0,2

 

0,3(t)

 

0,05*(t)

0,2

0,05*(t)

(e) Kryddjurtir

2

0,02*

5

 

1(t)

 

0,05*(t)

3

0,05*(t)

Kerfill

                 

Graslaukar

                 

Blaðselja

                 

Steinselja

                 

Annað

                 

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,05*

0,02*

 

0,05*

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

 

0,05*(t)

Baunir (með belg)

   

1

       

1

 

Baunir (án belgs)

   

0,1

       

0,2

 

Ertur (með belg)

   

1

       

0,5

 

Ertur (án belgs)

   

0,1

       

0,2

 

Annað

   

0,05*

       

0,05*

 

(vii) Stilkgrænmeti

0,05*

         

0,05*(t)

 

0,05*(t)

Spergill

                 

Fingrakornblóm

                 

Stilkselja

   

0,5

       

5

 

Fennika (sígóð)

                 

Ætiþistill

 

0,5

     

0,2

 

1

 

Blaðlaukur

   

3

0,5

0,2(t)

   

0,1

 

Rabarbari

                 

Annað

 

0,02*

0,05*

0,05*

0,05*(t)

0,05*

 

0,05*

 

(viii) Sveppir

0,05*

0,02*

0,05*

0,05*

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

(a) Ætisveppir

                 

(b) Villtir ætisveppir

                 

3. Belgjurtir (þurrkaðar)

0,05*

0,02*

0,05*

0,05*

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

0,1

0,05*(t)

Baunir

                 

Linsubaunir

                 

Ertur

                 

Annað

                 

4. Olíufræ

 

0,05*

 

0,05*

0,1*(t)

0,05*

0,1*(t)

 

0,1*(t)

Hörfræ

                 

Jarðhnetur

0,1

               

Valmúafræ (birki)

                 

Repjufræ

   

0,5

       

0,5

 

Sesamfræ

                 

Sólblómafræ

                 

Sojabaunir

0,1

           

0,5

 

Baðmullarfræ

0,1

               

Sinnepsfræ

                 

Annað

0,05*

 

0,1*

       

0,05*

 

5. Kartöflur (jarðepli)

0,05*

0,02*

0,1

0,05*

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

0,05*

0,05*(t)

Snemmvaxnar

                 

Matar- og iðnaðarkartöflur

                 

6. Te

0,1*

0,05*

0,1*

0,1*

0,1*(t)

0,1*

0,1*(t)

0,1*

0,1*(t)

7. Humall

10

2

25

10

10(t)

0,5

0,1*(t)

20

0,1*(t)

* Greiningarmörk efnisins

(t) Tímabundið gildi

                 

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipun 2004/115/EB um breytingu á tilskipun ráðsins nr. 90/642/EBE er varðar hámarksgildi tiltekinna varnarefnaleifa sem þar eru sett, sem vísað er til í 13., 38., 39. og 54. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114 frá 30. september 2005.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 7. nóvember 2005.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica