Umhverfisráðuneyti

434/2006

Reglugerð um breytingu á reglugerð um varnarefnaleifar í matvælum, nr. 121/2004, (innleiðing á tilskipun 2005/70/EB). - Brottfallin

1. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum brómoxýníl, dímetenamíð-p, flazasúlfúron, flurtamón, ioxýníl, klórprófam, mepanipýrím, propoxýkarbasón, pýraklóstróbín, quinoxýfen, trímetýlsúlfóníum katjón og zoxamíð, í töflu 5 í viðauka 5 eru eftirfarandi:

Varnarefni

Kornvörur

Hámarksgildi (mg/kg)

Brómoxýníl ásamt esterum reiknað sem brómoxýníl

Maís

Aðrar afurðir

0,1(t)

0,05*(t)

Dímetenamíð-p (summa af ísómerum)

Allar afurðir

0,01*(t)

Flazasúlfuron

Aðrar afurðir

0,02*(t)

Flurtamón

Allar afurðir

0,02*(t)

Ioxýníl, ásamt esterum reiknað sem ioxýníl

Allar afurðir

0,05*(t)

Klórprófam (klórprófam og 3-klóranilín reiknað sem klórprófam)

Allar afurðir

0,02* (t)

Mepanipýrím og niðurbrotsefni (2-anilino-4-(2-hydroxyprópyl)-6-metýlpýrímidín) reiknað sem mepanipýrím

Allar afurðir

0,01*(t)

Própoxýkarbasón, sölt þess ásamt 2-hýdroxý-própoxýkarbasón, reiknað sem própoxýkarbasón

Allar afurðir

0,02*(t)

Pýraklostróbín

Hveiti

Bygg

Rúgur

Hafrar

Rúghveiti

Aðrar afurðir

0,1(t)

0,3(t)

0,1(t)

0,3(t)

0,1(t)

0,02*(t)

Quinoxýfen

Hveiti

Bygg

Rúgur

Hafrar

Rúghveiti

Aðrar afurðir

0,02*(t)

0,2(t)

0,02*(t)

0,2(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

Trimetýlsúlfoníum katjón, myndast við notkun glýfosats

Hveiti

Bygg

Rúgur

Hafrar

Rúghveiti

Aðrar afurðir

5(t)

10(t)

5(t)

10(t)

5(t)

0,05*(t)

Zoxamíð

Allar afurðir

0,02*(t)

* Greiningarmörk efnisins

(t) Tímabundið gildi verður varanlegt gildi 10. nóvember 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.2. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefninu glýfosat, í töflu 5 í viðauka 5 eru eftirfarandi:

Varnarefni

Kornvörur

Hámarksgildi (mg/kg)

Glýfosat

Hveiti

Bygg

Maís

Rúgur

Hafrar

Dúrra

Rúghveiti

Aðrar afurðir

10(t)

20(t)

1(t)

10(t)

20(t)

20(t)

10(t)

0,1*(t)

* Greiningarmörk efnisins

(t) Tímabundið gildi verður varanlegt gildi 10. nóvember 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.3. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum brómoxýníl, ioxýníl, klórprófam, pýraklóstróbín, quinoxýfen, trimetýlsúlfoníum katjón, í töflu 3 í viðauka 4 eru eftirfarandi:

Varnarefni

Hámarksgildi (mg/kg)

Fyrir kjöt, þ.m.t. fitu, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 0000, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 1, 4

Fyrir hrámjólk og mjólkurafurðir sem skráðar eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0405 00 og 0406 í samræmi við 2

Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjarauður skráðar í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0407 00 og 0408 3, 4

Brómoxýníl ásamt esterum reiknað sem brómoxýníl

kjöt 0,05(t);

innmatur 0,2 (t)

0,01*(t)

 

Ioxýníl, ásamt esterum reiknað sem ioxýníl

kjöt 0,05(t);

innmatur 0,2 (t)

0,01 * (t)

_

Klórprófam

kjöt 0,05*(t); lifur 0,05*(t);

nýru 0,2 (t)

0,2 (t)

 

Pýraklostróbín

0,05*(t)

0,01*(t)

0,05*(t)

Quinoxýfen

0,2 (t)

0,05 (t)

0,02*(t)

Trímetýlsúlfoníum katjón, myndast við notkun

glýfosats

nautgripanýru 0,2 (t);

nautgripalifur 0,5 (t);

nautgripakjöt 0,2 (t);

alifuglalifur 0,1 (t);

aðrar afurðir 0,05*(t);

0,1 (t)

0,01*(t)

* Greiningarmörk efnisins

(t) Tímabundið gildi verður varanlegt gildi 10. nóvember 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.4. gr.

Hámarksgildi fyrir varnarefnið glýfosat, í töflu 3 í viðauka 4, er eftirfarandi:

Varnarefni

Hámarksgildi (mg/kg)

Fyrir kjöt, þ.m.t. fitu, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 0000, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 1, 4

Fyrir hrámjólk og mjólkurafurðir sem skráðar eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0405 00 og 0406 í samræmi við 2

Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjarauður skráðar í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0407 00 og 0408 3, 4

Glýfosat

nautgripanýru 2 (t);

nautgripalifur 0,2 (t);

svínanýru 0,5 (t);

alifuglanýru 0,1 (t);

aðrar afurðir 0,05*(t);

0,01*(t)

0,01*(t)

* Greiningarmörk efnisins

(t) Tímabundið gildi verður varanlegt gildi 10. nóvember 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.5. gr.

Hámarksgildi fyrir varnarefnin brómoxýnil, dimetenamíð-p, flazasúlfuron, flurtamón, ioxýníl, mepanipýrím, própoxýkarbasón, pýraklóstróbín, quinoxýfen, trímetýlsúlfóníumkatjón og zoxamíð, í töflu 1 í viðauka 2, við reglugerðina eru eftirfarandi:

 

Brómoxýníl ásamt esterum reiknað sem brómoxýníl

Dímeten-

amíð-p

(summa af isómerum)

Flazasúlfuron

Flurtarmón

Ioxýníl, ásamt esterum reiknað sem ioxýníl

Mepanipýrím og niðurbrots-efni (2-anilino-4- (2-hydroxy-propyl)-6-metýlpyrimidin) reiknað sem mepanipyrim

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri.

           

(i) Sítrusávextir

0,05*(t)

0,01*(t)

0,02(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,01*(t)

Greipaldin

           

Sítrónur

           

Súraldin

           

Mandarínur

           

Appelsínur

           

Pómelóaldin

           

Annað

           

(ii) Trjáhnetur

0,05*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,01*(t)

Möndlur

           

Brasilíuhnetur

           

Kasúhnetur

           

Kastaníuhnetur

           

Kókoshnetur

           

Heslihnetur

           

Makademíahnetur

           

Pekanhnetur

           

Furuhnetur

           

Pistasíuhnetur

           

Valhnetur

           

Annað

           

(iii) Kjarnaávextir

0,05*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,01*(t)

Epli

           

Perur

           

Kveði

           

Annað

           

(iv) Steinaldin

0,05*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,01*(t)

Apríkósur

           

Kirsuber

           

Ferskjur

           

Nektarínur

           

Plómur

           

Annað

           

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

0,05*(t)

0,01*(t)

 

0,02*(t)

0,05*(t)

 

(a) Vínber

   

0,02 (t)

   

3 (t)

Til víngerðar

           

Önnur

           

(b) Jarðarber (önnur en villt)

   

0,01*(t)

   

2 (t)

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

   

0,01*(t)

   

0,01*(t)

Brómber

           

Blá hindber

           

Loganber

           

Hindber

           

Annað

           

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

   

0,01*(t)

   

0,01*(t)

Bláber

           

Trönuber

           

Garðaber

           

Rifsber (rauð og hvít)

           

Sólber

           

Annað

           

(e) Villt ber og villtir ávextir

   

0,01*(t)

   

0,01*(t)

(vi) Ýmsir ávextir

0,05*(t)

0,01*(t)

 

0,02*(t)

0,05*(t)

0,01*(t)

Lárperur

           

Bananar

           

Döðlur

           

Fíkjur

           

Loðber (kíví)

           

Dvergappelsínur

           

Litkaber

           

Mangó

           

Ólífur

   

0,02 (t)

     

Ólífur (til neyslu)

           

Ólífur (til olíugerðar)

           

Ástaraldin

           

Ananas

           

Granatepli

           

Papajávöxtur

           

Annað

   

0,01*(t)

     

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt.

           

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,05*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

 

0,01*(t)

Rauðrófur

           

Gulrætur

       

0,2 (t)

 

Hnúðselja

           

Piparrót

           

Ætifífill

           

Nípa

       

0,2 (t)

 

Steinseljurót

           

Hreðkur (radísur)

           

Hafursrót

           

Sætuhnúðar

           

Gulrófur

           

Næpur

           

Kínakartöflur

           

Annað

       

0,05*(t)

 

(ii) Laukar

0,05*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

 

0,01*(t)

Hvítlaukur

           

Laukur

       

0,2 (t)

 

Skalotlaukur

           

Vorlaukur

           

Annað

       

0,05*(t)

 

(iii) Grænmetisaldin

0,05*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

 

(a) Kartöfluætt

           

Tómatar

         

1 (t)

Paprikur

           

Chílepipar

           

Eggaldin

           

Annað

         

0,01*(t)

(b) Graskersætt-neysluhæft hýði

         

0,01*(t)

Gúrkur

           

Þrúgugúrkur

           

Kúrbítur

           

Annað

           

(c) Graskersætt-óneysluhæft hýði

         

0,01*(t)

Melónur

           

Grasker

           

Vatnsmelónur

           

Annað

           

(d) Maískólfar

         

0,01*(t)

(iv) Kál

0,05*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,01*(t)

(a) Blómstrandi kál

           

Spergilkál

           

Blómkál

           

Annað

           

(b) Höfuðkál

           

Rósakál

           

Höfuðkál

           

Annað

           

(c) Blaðkál

           

Kínakál

           

Grænkál

           

Annað

           

(d) Hnúðkál

           

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir.

0,05*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,01*(t)

(a) Salöt

           

Karsi (garðperla)

           

Vorsalat

           

Jöklasalat

           

Höfuðsalat

           

Blaðsalat

           

Vetrarsalat

           

Annað

           

(b) Spínat og skyldar jurtir

           

Spínat

           

Blaðbeðja (strandblaðka)

           

Annað

           

(c) Vatnakarsi

           

(d) Jólasalat

           

(e) Kryddjurtir

           

Kerfill

           

Graslaukar

           

Blaðselja

           

Steinselja

           

Annað

           

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,05*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,01*(t)

Baunir (með belg)

           

Baunir (án belgs)

           

Ertur (með belg)

           

Ertur (án belgs)

           

Annað

           

(vii) Stilkgrænmeti

0,05*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,01*(t)

Spergill

           

Fingrakornblóm

           

Stilkselja

           

Fennika (sígóð)

           

Ætiþistill

           

Blaðlaukur

           

Rabarbari

           

Annað

           

(viii) Sveppir

0,05*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,01*(t)

(a) Ætisveppir

           

(b) Villtir ætisveppir

           
             

3. Belgjurtir (þurrkaðar).

 

0,05*(t)

 

0,01*(t)

 

0,01*(t)

 

0,02*(t)

 

0,05*(t)

 

0,01*(t)

 

Baunir

           

Linsubaunir

           

Ertur

           

Annað

           
             

4. Olíufræ.

0,1*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,1*(t)

0,02*(t)

Hörfræ

           

Jarðhnetur

           

Valmúafræ (birki)

           

Repjufræ

           

Sesamfræ

           

Sólblómafræ

           

Sojabaunir

           

Baðmullarfræ

           

Sinnepsfræ

           

Annað

           

5. Kartöflur (jarðepli).

0,05*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,01*(t)

Snemmvaxnar

           

Matar- og iðnaðarkartöflur

           
             

6. Te.

0,1*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,1*(t)

0,02*(t)

             

7. Humall.

0,1*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,1*(t)

0,02*(t)

(*) Greiningarmörk efnisins

(t) Tímabundið gildi verður varanlegt gildi 10. nóvember 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma. 

Própoxýkarb-asón, sölt þess ásamt 2-hydr-oxy-ppópoxý-karbasón, reiknað sem própoxý-karbasón

Pýraklostróbín

Quinoxýfen

Trimetýlsúlfó-níum katjón, myndast við notkun glýfosats

Zoxamíð

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri.

         

(i) Sítrusávextir

0,02*(t)

1 (t)

0,02*(t)

 

0,02*(t)

Greipaldin

         

Sítrónur

         

Súraldin

         

Mandarínur

     

0,05*(t)

 

Appelsínur

     

0,5 (t)

 

Pómelóaldin

         

Annað

     

0,05*(t)

 

(ii) Trjáhnetur

0,02*(t)

 

0,02*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

Möndlur

         

Brasilíuhnetur

         

Kasúhnetur

         

Kastaníuhnetur

         

Kókoshnetur

         

Heslihnetur

         

Makademíahnetur

         

Pekanhnetur

         

Furuhnetur

         

Pistasíuhnetur

 

1 (t)

     

Valhnetur

         

Annað

 

0,02*(t)

     

(iii) Kjarnaávextir

0,02*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

Epli

         

Perur

         

Kveði

         

Annað

         

(iv) Steinaldin

0,02*(t)

   

0,05*(t)

0,02*(t)

Apríkósur

         

Kirsuber

 

0,2 (t)

0,3 (t)

   

Ferskjur

         

Nektarínur

         

Plómur

         

Annað

 

0,02*(t)

0,02*(t)

   

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

0,02*(t)

   

0,05*(t)

 

(a) Vínber

   

1 (t)

 

5(t)

Til víngerðar

 

2 (t)

     

Önnur

 

0,02*(t)

     

(b) Jarðarber (önnur en villt)

 

0,5 (t)

0,3 (t)

 

0,02*(t)

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

 

0,02*(t)

0,02*(t)

 

0,02*(t)

Brómber

         

Blá hindber

         

Loganber

         

Hindber

         

Annað

         

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

 

0,02*(t)

1(t)

 

0,02*(t)

Bláber

         

Trönuber

         

Garðaber

         

Rifsber (rauð og hvít)

         

Sólber

         

Annað

         

(e) Villt ber og villtir ávextir

 

0,02*(t)

0,02*(t)

 

0,02*(t)

(vi) Ýmsir ávextir

0,02*(t)

 

0,02*(t)

 

0,02*(t)

Lárperur

         

Bananar

         

Döðlur

         

Fíkjur

         

Loðber (kíví)

         

Dvergappelsínur

         

Litkaber

         

Mangó

 

0,05 (t)

     

Ólífur

         

Ólífur (til neyslu)

         

Ólífur (til olíugerðar)

     

1 (t)

 

Ástaraldin

         

Ananas

         

Granatepli

         

Papajávöxtur

 

0,05 (t)

     

Annað

 

0,02*(t)

 

0,05*(t)

 

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt.

         

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,02*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

Rauðrófur

         

Gulrætur

         

Hnúðselja

         

Piparrót

         

Ætifífill

         

Nípa

         

Steinseljurót

         

Hreðkur (radísur)

         

Hafursrót

         

Sætuhnúðar

         

Gulrófur

         

Næpur

         

Kínakartöflur

         

Annað

         

(ii) Laukar

0,02*(t)

 

0,02*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

Hvítlaukur

 

0,2 (t)

     

Laukur

 

0,2 (t)

     

Skalotlaukur

 

0,2 (t)

     

Vorlaukur

         

Annað

 

0,02*(t)

     

(iii) Grænmetisaldin

0,02*(t)

0,02*(t)

 

0,05*(t)

 

(a) Kartöfluætt

   

0,02*(t)

   

Tómatar

       

0,5 (t)

Paprikur

         

Chílepipar

         

Eggaldin

         

Annað

       

0,02*(t)

(b) Graskersætt-neysluhæft hýði

   

0,02*(t)

 

0,02*(t)

Gúrkur

         

Þrúgugúrkur

         

Kúrbítur

         

Annað

         

(c) Graskersætt-óneysluhæft hýði

   

0,05 (t)

 

0,02*(t)

Melónur

         

Grasker

         

Vatnsmelónur

         

Annað

         

(d) Maískólfar

   

0,02*(t)

 

0,02*(t)

(iv) Kál

0,02*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

(a) Blómstrandi kál

         

Spergilkál

         

Blómkál

         

Annað

         

(b) Höfuðkál

         

Rósakál

         

Höfuðkál

         

Annað

         

(c) Blaðkál

         

Kínakál

         

Grænkál

         

Annað

         

(d) Hnúðkál

         

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir.

0,02*(t)

 

0,02*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

(a) Salöt

 

2 (t)

     

Karsi (garðperla)

         

Vorsalat

         

Jöklasalat

         

Höfuðsalat

         

Blaðsalat

         

Vetrarsalat

         

Annað

         

(b) Spínat og skyldar jurtir

 

0,02*(t)

     

Spínat

         

Blaðbeðja (strandblaðka)

         

Annað

         

(c) Vatnakarsi

 

0,02*(t)

     

(d) Jólasalat

 

0,02*(t)

     

(e) Kryddjurtir

 

0,02*(t)

     

Kerfill

         

Graslaukar

         

Blaðselja

         

Steinselja

         

Annað

         

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

Baunir (með belg)

         

Baunir (án belgs)

         

Ertur (með belg)

         

Ertur (án belgs)

         

Annað

         

(vii) Stilkgrænmeti

0,02*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

Spergill

         

Fingrakornblóm

         

Stilkselja

         

Fennika (sígóð)

         

Ætiþistill

         

Blaðlaukur

         

Rabarbari

         

Annað

         

(viii) Sveppir

0,02*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

 

0,02*(t)

(a) Ætisveppir

     

0,05*(t)

 

(b) Villtir ætisveppir

     

20 (t)

 
           

3. Belgjurtir (þurrkaðar).

0,02*(t)

0,3 (t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

Baunir

         

Linsubaunir

         

Ertur

         

Annað

         
           

4. Olíufræ.

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

 

0,05*(t)

Hörfræ

         

Jarðhnetur

         

Valmúafræ (birki)

         

Repjufræ

         

Sesamfræ

         

Sólblómafræ

         

Sojabaunir

     

10 (t)

 

Baðmullarfræ

         

Sinnepsfræ

         

Annað

     

0,05*(t)

 

5. Kartöflur (jarðepli).

0,02*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

Snemmvaxnar

         

Matar- og iðnaðarkartöflur

         
           

6. Te.

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

           

7. Humall.

0,05*(t)

0,05*(t)

0,5*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

(*) Greiningarmörk efnisins

(t) Tímabundið gildi verður varanlegt gildi 10. nóvember 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.6. gr.

Hámarksgildi fyrir varnarefnin glýfosfat og klórprófam, í töflu 1 í viðauka 2 eru eftirfarandi:

 

Glýfosfat

Klórprófam

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri.

 

(i) Sítrusávextir

 

0,05*(t)

Greipaldin

0,1 (t)

 

Sítrónur

0,1 (t)

 

Súraldin

   

Mandarínur

0,1 (t)

 

Appelsínur

0,5 (t)

 

Pómelóaldin

   

Annað

0,1* (t)

 

(ii) Trjáhnetur

0,1* (t)

0,05*(t)

Möndlur

   

Brasilíuhnetur

   

Kasúhnetur

   

Kastaníuhnetur

   

Kókoshnetur

   

Heslihnetur

   

Makademíahnetur

   

Pekanhnetur

   

Furuhnetur

   

Hjartaaldin

   

Valhnetur

   

Annað

   

(iii) Kjarnaávextir

0,1* (t)

0,05*(t)

Epli

   

Perur

   

Kveði

   

Annað

   

(iv) Steinaldin

0,1* (t)

0,05*(t)

Apríkósur

   

Kirsuber

   

Ferskjur

   

Nektarínur

   

Plómur

   

Annað

   

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

 

0,05*(t)

(a) Vínber

0,5 (t)

 

Til víngerðar

   

Önnur

   

(b) Jarðarber (önnur en villt)

0,1* (t)

 

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

0,1* (t)

 

Brómber

   

Blá hindber

   

Loganber

   

Hindber

   

Annað

   

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

0,1* (t)

 

Bláber

   

Trönuber

   

Garðaber

   

Rifsber (rauð og hvít)

   

Sólber

   

Annað

   

(e) Villt ber og villtir ávextir

0,1* (t)

 

(vi) Ýmsir ávextir

 

0,05*(t)

Lárperur

   

Bananar

   

Döðlur

   

Fíkjur

   

Kíví

   

Dvergappelsínur

   

Litkaber

   

Mangó

   

Ólífur

   

Ólífur (til neyslu)

   

Ólífur (til olíugerðar)

1 (t)

 

Ástaraldin

   

Ananas

   

Granatepli

   

Papajávöxtur

   

Annað

0,05* (t)

 

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt.

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,1* (t)

0,05*(t)

Rauðrófur

   

Gulrætur

   

Hnúðselja

   

Piparrót

   

Ætifífill

   

Nípa

   

Steinseljurót

   

Hreðkur (radísur)

   

Hafursrót

   

Sætuhnúðar

   

Gulrófur

   

Næpur

   

Kínakartöflur

   

Annað

   

(ii) Laukar

0,1* (t)

0,05*(t)

Hvítlaukur

   

Laukur

   

Skalotlaukur

   

Vorlaukur

   

Annað

   

(iii) Grænmetisaldin

0,1* (t)

0,05*(t)

(a) Kartöfluætt

   

Tómatar

   

Paprikur

   

Chílepipar

   

Eggaldin

   

Annað

   

(b) Graskersætt - neysluhæft hýði

   

Gúrkur

   

Þrúgugúrkur

   

Kúrbítur

   

Annað

   

(c) Graskersætt - óneysluhæft hýði

   

Melónur

   

Grasker

   

Vatnsmelónur

   

Annað

   

(d) Maískólfar

   

(iv) Kál

0,1* (t)

0,05*(t)

(a) Blómstrandi kál

   

Spergilkál

   

Blómkál

   

Annað

   

(b) Höfuðkál

   

Rósakál

   

Höfuðkál

   

Annað

   

(c) Blaðkál

   

Kínakál

   

Grænkál

   

Annað

   

(d) Hnúðkál

   

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

0,1* (t)

0,05*(t)

(a) Salöt

   

Karsi (garðperla)

   

Vorsalat

   

Jöklasalat

   

Höfuðsalat

   

Blaðsalat

   

Vetrarsalat

   

Annað

   

(b) Spínat og skyldar jurtir

   

Spínat

   

Blaðbeðja (strandblaðka)

   

Annað

   

(c) Vatnakarsi

   

(d) Jólasalat

   

(e) Kryddjurtir

   

Kerfill

   

Graslaukar

   

Blaðselja

   

Steinselja

   

Annað

   

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,1* (t)

0,05*(t)

Baunir (með belg)

   

Baunir (án belgs)

   

Ertur (með belg)

   

Ertur (án belgs)

   

Annað

   

(vii) Stilkgrænmeti

0,1* (t)

0,05*(t)

Spergill

   

Fingrakornblóm

   

Stilkselja

   

Fennika (sígóð)

   

Ætiþistill

   

Blaðlaukur

   

Rabarbari

   

Annað

   

(viii) Sveppir

 

0,05*(t)

(a) Ætisveppir

0,1* (t)

 

(b) Villtir ætisveppir

50 (t)

 
     

3. Belgjurtir (þurrkaðar).

 

0,05*(t)

Baunir

2 (t)

 

Linsubaunir

   

Ertur

10(t)

 

Annað

0,1* (t)

 
     

4. Olíufræ.

 

0,1*(t)

Hörfræ

10 (t)

 

Jarðhnetur

   

Valmúafræ (birki)

   

Sesamfræ

   

Sólblómafræ

20 (t)

 

Repjufræ

10 (t)

 

Sojabaunir

20 (t)

 

Sinnepsfræ

10 (t)

 

Baðmullarfræ

10 (t)

 

Annað

0,1* (t)

 
     

5. Kartöflur (jarðepli).

0,5 (t)

10**(t)

Snemmvaxnar

   

Matar- og iðnaðarkartöflur

   
     

6. Te.

2 (t)

0,1*(t)

     

7. Humall.

0,1* (t)

0,1*(t)

* Greiningarmörk efnisins

** Hámarksgildi fyrir klórprófam í kartöflum

(t) Tímabundið gildi verður varanlegt gildi 10. nóvember 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.7. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipun 2005/70/EB um breytingu á tilskipun ráðsins nr. 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE er varðar hámarksgildi fyrir leifar af tilteknum varnarefnum, sem vísað er til í 13, 38., 39. og 54. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45 frá 29. apríl 2006.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 19. maí 2006.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica