Umhverfisráðuneyti

552/2006

Reglugerð um breytingu á reglugerð um varnarefnaleifar í matvælum, nr. 121/2004, (innleiðing á tilskipun 2005/76/EB). - Brottfallin

1. gr.

Hámarksgildi fyrir varnarefnin metalaxýl og metalaxýl-M í töflu 5 í viðauka 5 eru eftirfarandi:

Varnarefni

Kornvörur

Hámarksgildi (mg/kg)

Metalaxýl ásamt ísómerum þ.m.t. metalaxýl-M

Allar afurðir

0,05* (t)

* Greiningarmörk efnisins
(t) Tímabundið gildi

2. gr.

Hámarksgildi fyrir varnarefnin kresoximmetýl, cyromasín, bifentrín, metalaxýl og asoxýstrobin í töflu 1 í viðauka 2 eru eftirfarandi:

 

Kresoxim- metýl

Cyromasín

Bifentrín

Metalaxýl ásamt ísómerum þ.m.t. metalaxýl-M

Asoxýstrobin

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri.

 

       

(i) Sítrusávextir

0,05*

0,05*

0,1

0,5(t)

1

Greipaldin

         

Sítrónur

         

Súraldin

         

Mandarínur

         

Appelsínur

         

Pómelóaldin

         

Annað

         

(ii) Trjáhnetur

0,1*

0,05*

0,05*

0,05*(t)

0,1*

Möndlur

         

Brasilíuhnetur

         

Kasúhnetur

         

Kastaníuhnetur

         

Kókoshnetur

         

Heslihnetur

         

Makademíahnetur

         

Pekanhnetur

         

Furuhnetur

         

Hjartaaldin

         

Valhnetur

          

Annað

         

(iii) Kjarnaávextir

0,2

0,05*

0,3

1(t)

0,05*

Epli

         

Perur

         

Kveði

         

Annað

         

(iv) Steinaldin

0,05 *

0,05*

0,2

0,05*(t)

0,05*

Apríkósur

         

Kirsuber

         

Ferskjur

         

Nektarínur

         

Plómur

         

Annað

         

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

 

0,05*

     

(a) Vínber

1

 

0,2

 

2

Til víngerðar

     

1(t)

 

Önnur

     

2(t)

 

(b) Jarðarber (önnur en villt)

1

 

0,5

0,5(t)

2

(c) Reyrávextir (aðrir en villtir)

0,05*

   

0,05*(t)

 

Brómber

   

0,3

 

3

Blá hindber

         

Loganber

         

Hindber

   

0,3

 

3

Annað

   

0,05*

 

0,05*

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

     

0,05*(t)

0,05*

Bláber

         

Trönuber

         

Garðaber

1

       

Rifsber (rauð og hvít)

1

 

0,5

    

Sólber

1

 

0,5

   

Annað

0,05*

 

0,05*

   

(e) Villt ber og villtir ávextir

0,05*

 

0,05*

0,05*(t)

0,05*

(vi) Ýmsir ávextir

 

0,05*

 

0,05*(t)

 

Lárperur

         

Bananar

   

0,1

 

2

Döðlur

         

Fíkjur

         

Loðber (kíví)

         

Dvergappelsínur

         

Litkaber

         

Mangó

       

0,2

Ólífur

0,2

       

Ólífur (til neyslu)

         

Ólífur (til olíugerðar)

         

Ástaraldin

         

Ananas

         

Granatepli

         

Papajávöxtur

       

0,2

Annað

0,05*

 

0,05*

 

0,05*

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt.

         

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,05*

 

0,05*

    

Rauðrófur

         

Gulrætur

 

1

 

0,1(t)

0,2

Kassava

         

Hnúðselja

       

0,3

Piparrót

     

0,1(t)

0,2

Ætifífill

         

Nípa

     

0,1(t)

0,2

Steinseljurót

       

0,2

Hreðkur (radísur)

     

0,1(t)

0,2

Hafursrót

       

0,2

Sætuhnúðar

         

Gulrófur

       

Næpur

         

Kínakartöflur

         

Annað

 

0,05*

 

0,05*(t)

0,05*

(ii) Laukar

0,05*

0,05*

0,05*

   

Hvítlaukur

     

0,5(t)

 

Laukur

     

0,5(t)

 

Skalotlaukur

     

0,5(t)

 

Vorlaukur

     

0,2(t)

2

Annað

     

0,05*(t)

0,05*

(iii) Grænmetisaldin

         

(a) Kartöfluætt

 

1

0,2

 

2

Tómatar

0,5

    

0,2(t)

 

Paprikur

1

   

0,5(t)

 

Chílepipar

1

   

0,5(t)

 

Eggaldin

0,5

       

Annað

0,05*

   

0,05*(t)

 

(b) Graskersætt-neysluhæft hýði

0,05*

1

0,1

 

1

Gúrkur

     

0,5(t)

 

Þrúgugúrkur

         

Kúrbítur

         

Annað

     

0,05*(t)

 

(c) Graskersætt-óneysluhæft hýði

0,2

 

0,05*

 

0,5

Melónur

 

0,3

 

0,2(t)

 

Grasker

         

Vatnsmelónur

 

0,3

 

0,2(t)

 

Annað

 

0,05*

 

0,05*(t)

 

(d) Maískólfar

0,05*

0,05*

0,05*

0,05*(t)

0,05*

(iv) Kál

0,05*

0,05*

     

(a) Blómstrandi kál

   

0,2

0,1(t)

0,5

Spergilkál

         

Blómkál

         

Annað

         

(b) Höfuðkál

   

1

 

0,3

Rósakál

         

Höfuðkál

     

1(t)

 

Annað

     

0,05*(t)

 

(c) Blaðkál

   

0,05*

 

5

Kínakál

         

Grænkál

     

0,2(t)

 

Annað

     

0,05*(t)

 

(d) Hnúðkál

   

0,05*

0,05*(t)

0,2

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

0,05*

       

(a) Salöt

 

15

2

 

3

Karsi (garðperla)

         

Vorsalat

         

Jöklasalat

         

Höfuðsalat

         

Blaðsalat

     

2(t)

 

Vetrarsalat

     

1 (t)

 

Annað

     

0,05*(t)

 

(b) Spínat og skyldar jurtir

 

0,05*

0,05*

0,05*(t)

0,05*

Spínat

         

Blaðbeðja (strandblaðka)

         

Annað

         

(c) Vatnakarsi

 

0,05*

0,05*

0,05*(t)

0,05*

(d) Jólasalat

 

0,05*

0,05*

0,3 (t)

0,2

(e) Kryddjurtir

 

15

0,05*

1 (t)

3

Kerfill

         

Graslaukar

         

Blaðselja

         

Steinselja

         

Annað

         

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,05*

   

0,05*(t)

 

Baunir (með belg)

 

5

0,5

 

1

Baunir (án belgs)

       

0,2

Ertur (með belg)

 

5

0,1

 

0,5

Ertur (án belgs)

       

0,2

Annað

 

0,05*

0,05*

 

0,05*

(vii) Stilkgrænmeti

   

0,05*

   

Spergill

         

Fingrakornblóm

         

Stilkselja

 

2

   

5

Fennika (sígóð)

         

Ætiþistill

 

2

   

1

Blaðlaukur

5

   

0,2(t)

0,1

Rabarbari

         

Annað

0,05*

0,05*

 

0,05*(t)

0,05*

(viii) Sveppir

0,05*

 

0,05*

0,05*(t)

0,05*

(a) Ætisveppir

 

5

     

(b) Villtir ætisveppir

 

0,05*

     

3. Belgjurtir (þurrkaðar)

0,05*

0,05*

0,05*

0,05*(t)

0,1

Baunir

         

Linsubaunir

         

Ertur

         

Annað

         

4. Olíufræ

0,1*

0,05*

0,1*

0,1*(t)

 

Hörfræ

         

Jarðhnetur

         

Valmúafræ (birki)

         

Repjufræ

       

0,5

Sesamfræ

         

Sólblómafræ

         

Sojabaunir

       

0,5

Baðmullarfræ

         

Sinnepsfræ

         

Annað

       

0,05*

5. Kartöflur (jarðepli)

0,05*

1

0,05*

0,05*(t)

0,05*

Snemmvaxnar

         

Matar- og iðnaðarkartöflur

         

6. Te

0,1*

0,05*

5

0,1*(t)

0,1*

7. Humall

0,1*

0,05*

10

10(t)

20

* Greiningarmörk efnisins
(t) Tímabundið gildi

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipun 2005/76/EB um breytingu á tilskipun ráðsins nr. 86/362/EBE og 90/642/EBE er varðar hámarksgildi tiltekinna varnarefnaleifa sem þar eru sett, sem vísað er til í 38. og 54. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2006 frá 28. apríl 2006.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 20. júní 2006.

F. h. r.

Ingimar Sigurðsson.

Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica