Umhverfisráðuneyti

908/2006

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 121/2004 um varnarefnaleifar í matvælum, (innleiðing á tilskipun nr. 2005/48/EB). - Brottfallin

1. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum mesótríon, silþíofam, pikoxystrobin, flúfenaset, joðósulfuronmetýlnatríum, fosþíasat og mólínat, í töflu 5 í viðauka 5 eru eftirfarandi:

Varnarefni

Kornvörur

Hámarksgildi (mg/kg)

Mesotríon (summa mesotríon og MNBA, reiknað sem mesotríon)

Allar afurðir

0,05* (t)

Silþíofam

Allar afurðir

0,05*(t)

Pikoxystrobin

Bygg
Hafrar
Aðrar afurðir

0,2 (t)
0,2 (t)
0,05* (t)

Flúfenaset (summa allra efna sem innihalda N flúor fenyl-N-isopropyl hluta reiknað sem flúfenaset jafngildi)

Allar afurðir

0,05* (t)

Joðósúlfúron-metýl-natríum (joðósúlfúron-metýl ásamt söltum reiknað sem joðósúlfúron-metýl)

Allar afurðir

0,02* (t)

Fosþíasat

Allar afurðir

0,02* (t)

Molinat

Allar afurðir

0,05* (t)

(1) MNBA er 4-metýl-sulfonyl-2-nitro bensósýra.
* Greiningarmörk efnisins.
(t) Tímabundið gildi sem verður varanlegt gildi 13. september 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.

2. gr.

Hámarksgildi fyrir leyfar af varnarefnunum iporodion og propikonasol í töflu 5 í viðauka 5 eru eftirfarandi:

Varnarefni

Kornvörur

Hámarksgildi (mg/kg)

Propikonasol

Bygg
Hafrar
Aðrar afurðir

0,2(t)
0,2(t)
0,05*(t)

Iporodion

Hrísgrjón
Hafrar, bygg og hveiti
Aðrar afurðir

3 (t)
0,5 (t)
0,02*(t)

* Greiningarmörk efnisins.
(t) Tímabundið gildi sem verður varanlegt gildi 13. september 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.

3. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum pikoxystrobin í töflu 2 í viðauka 4 eru eftirfarandi:

Varnarefni

Hámarksgildi (mg/kg)

Fyrir fitu, sem er í kjöti, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 og 16021, 4

Fyrir kúamjólk og nýmjólk skráð í viðauka 3 undir tollskrárnúmer 0401: fyrir önnur matvæli undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0403, 0405 og 04062

Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjarauður skráðar í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0407 00 og 04083, 4

Pikoxystrobin

0,05*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

 1. Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihald eða minna miðast varnar­efna­leifarnar við heildarþyngd úrbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarks­gildið einn tíundi af hámarksgildi sem gefið er upp í töflu 2 miðað við fitu­innihald, en verður að vera að minnsta kosti 0,01 mg/kg.
 2. Þegar ákvarða skal magn varnarefnaleifa í kúamjólk er miðað við 4% fituinnihald af þyngd. Fyrir mjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fitu­innihald.
  Fyrir önnur matvæli skráð í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0403 og 0404:
  • Með fituinnihald innan við 2% miðað við þyngd, er hámarksgildið helmingur af því sem sett er fyrir hrámjólk;
  • Með fituinnihald 2% eða meira miðað við þyngd, er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk.
 3. Fyrir egg og eggafurðir með meira en 10% fituinnihald er hámarksgildi gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg.
 4. Neðanmálsgreinar 1, 2 og 3 gilda ekki þegar um greiningarmörk er að ræða.

4. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar ef varnarefnunum propikonasol í töflu 3 í viðauka 4 eru eftirfarandi:

Varnarefni

Hámarksgildi (mg/kg)

Fyrir kjöt, þ.m.t. fitu, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 0000, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 16021, 4

Fyrir hrámjólk og mjólkurafurðir sem skráðar eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0405 00 og 0406 í samræmi við2

Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjarauður skráðar í viðauka 3 undir tollskrár­númerum 0407 00 og 04083, 4

Propikonasol

Nautgripalifur: 0,1(t)
Aðrar afurðir: 0,01*(t)

0,01*(t)

0,01*(t)

* Greiningarmörk efnisins.
(t) Tímabundið gildi sem verður varanlegt gildi 13. september 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.

 1. Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihald eða minna miðast varnarefnaleifarnar við heildarþyngd úrbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið einn tíundi af hámarksgildi sem gefið er upp í töflu 3 miðað við fituinnihald, en verður að vera að minnsta kosti 0,01 mg/kg.
  • Með fituinnihald innan við 2% miðað við þyngd, er hámarksgildið helmingur af því sem sett er fyrir hrámjólk;
  • Með fituinnihald 2% eða meira miðað við þyngd, er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk.
 2. Þegar ákvarða skal magn varnarefnaleifa í kúamjólk er miðað við 4% fituinnihald af þyngd. Fyrir mjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald.
 3. Fyrir egg og eggafurðir með meira en 10% fituinnihald er hámarksgildi gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksmagnið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg.
 4. Neðanmálsgreinar 1, 2 og 3 gilda ekki þegar um greiningarmörk er að ræða.

     *    Greiningarmörk efnisins.
     (t)   Tímabundið gildi.

5. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum mesotríon, silþíófam, pikoxystrobin, flúfena­set, joðósúlforon-metýl-natríum, fosþíasat og molinat í töflu 1 í viðauka 2 við reglu­gerðina eru eftirfarandi:

 

Mesotríon (summa mesotríon og MNBA, reiknað sem mesotríon)

Silþíó-fam

Pikoxy-strobin

Flúfenaset (summa allra efna sem innihalda N flúor fenyl-N-isopropyl hluta reiknað sem flúfenaset jafngildi)

Fosþíasat

Joðósúlfúron-metýl-natríum (joðósúlfúron-metýl ásamt söltum reiknað sem joðósúlfúron-metýl)

Molinat

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri.

             

(i) Sítrusávextir

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

 

0,02*(t)

0,05*(t)

Greipaldin

       

0,02*(t)

   

Sítrónur

             

Súraldin

             

Mandarínur

             

Appelsínur

             

Pómelóaldin

             

Annað

             

(ii) Trjáhnetur

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

Möndlur

             

Brasilíuhnetur

               

Kasúhnetur

              

Kastaníuhnetur

             

Kókoshnetur

             

Heslihnetur

             

Makademíahnetur

             

Pekanhnetur

             

Furuhnetur

             

Hjartaaldin

             

Valhnetur

             

Annað

             

(iii) Kjarnaávextir

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

Epli

             

Perur

             

Kveði

             

Annað

             

(iv) Steinaldin

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

Apríkósur

             

Kirsuber

             

Ferskjur

              

Nektarínur

             

Plómur

             

Annað

             

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

(a) Vínber

               

Til víngerðar

             

Önnur

             

(b) Jarðarber (önnur en villt)

             

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

             

Brómber

             

Blá hindber

             

Loganber

             

Hindber

               

Annað

              

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

              

Bláber

             

Trönuber

             

Garðaber

             

Rifsber (rauð og hvít)

             

Sólber

             

Annað

              

(e) Villt ber og villtir ávextir

             

(vi) Ýmsir ávextir

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

 

0,02*(t)

0,05*(t)

Lárperur

             

Bananar

       

0,05 (t)

   

Döðlur

             

Fíkjur

              

Loðber (kíví)

             

Dvergappelsínur

              

Litkaber

             

Mangó

             

Ólífur

             

Ólífur (til neyslu)

             

Ólífur (til olíugerðar)

             

Ástaraldin

             

Ananas

             

Granatepli

             

Papajávöxtur

             

Annað

       

0,02*(t)

   

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt.

             

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

Rauðrófur

             

Gulrætur

             

Hnúðselja

             

Piparrót

             

Ætifífill

             

Nípa

             

Steinseljurót

             

Hreðkur (radísur)

             

Hafursrót

             

Sætuhnúðar

             

Gulrófur

             

Næpur

             

Kínakartöflur

             

Annað

             

(ii) Laukar

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

Hvítlaukur

               

Laukur

             

Skalotlaukur

              

Vorlaukur

             

Annað

             

(iii) Grænmetisaldin

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

(a) Kartöfluætt

             

Tómatar

             

Paprikur

             

Chílepipar

             

Eggaldin

             

Annað

             

(b) Graskersætt - neysluhæft hýði

             

Gúrkur

             

Þrúgugúrkur

             

Kúrbítur

             

Annað

             

(c) Graskersætt - óneysluhæft hýði

             

Melónur

             

Grasker

             

Vatnsmelónur

             

Annað

             

(d) Maískólfar

             

(iv) Kál

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

(a) Blómstrandi kál

             

Spergilkál

             

Blómkál

             

Annað

             

(b) Höfuðkál

             

Rósakál

             

Höfuðkál

             

Annað

             

(c) Blaðkál

             

Kínakál

             

Grænkál

             

Annað

             

(d) Hnúðkál

             

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

(a) Salöt

             

Karsi (garðperla)

             

Vorsalat

             

Jöklasalat

             

Höfuðsalat

             

Blaðsalat

             

Vetrarsalat

             

Annað

             

(b) Spínat og skyldar jurtir

             

Spínat

             

Blaðbeðja (strandblaðka)

             

Annað

             

(c) Vatnakarsi

             

(d) Jólasalat

             

(e) Kryddjurtir

             

Kerfill

             

Graslaukar

             

Blaðselja

             

Steinselja

             

Annað

             

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

Baunir (með belg)

             

Baunir (án belgs)

             

Ertur (með belg)

             

Ertur (án belgs)

             

Annað

             

(vii) Stilkgrænmeti

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

Spergill

             

Fingrakornblóm

             

Stilkselja

             

Fennika (sígóð)

             

Ætiþistill

             

Blaðlaukur

             

Rabarbari

             

Annað

             

(viii) Sveppir

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

(a) Ætisveppir

             

(b) Villtir ætisveppir

             

3. Belgjurtir (þurrkaðar)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

Baunir

             

Linsubaunir

             

Ertur

             

Annað

             

4. Olíufræ

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

Hörfræ

             

Jarðhnetur

             

Valmúafræ (birki)

             

Repjufræ

             

Sesamfræ

             

Sólblómafræ

             

Sojabaunir

             

Baðmullarfræ

             

Sinnepsfræ

             

Annað

             

5. Kartöflur (jarðepli)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,1 (t)

0,02*(t)

0,02*(t)

0,05*(t)

Snemmvaxnar

             

Matar- og iðnaðarkartöflur

              

6. Te

0,1*(t)

0,1*(t)

0,1*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,1*(t)

7. Humall

0,1*(t)

0,1*(t)

0,1*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,05*(t)

0,1*(t)

(*) Greiningarmörk efnisins.
(t) Tímabundið gildi verður varanlegt gildi 13. september 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.

6. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum propikonasol og iporodion í töflu 1 í viðauka 2 eru eftirfarandi:

 

Propikonasol

Iprodion

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri.

   

(i) Sítrusávextir

0,05*(t)

 

Greipaldin

   

Sítrónur

 

5 (t)

Súraldin

   

Mandarínur

 

1 (t)

Appelsínur

   

Pómelóaldin

   

Annað

 

0,02*(t)

(ii) Trjáhnetur

0,05*(t)

 

Möndlur

   

Brasilíuhnetur

   

Kasúhnetur

   

Kastaníuhnetur

   

Kókoshnetur

   

Heslihnetur

 

0,2 (t)

Makademíahnetur

   

Pekanhnetur

   

Furuhnetur

   

Hjartaaldin

   

Valhnetur

   

Annað

 

0,02*(t)

(iii) Kjarnaávextir

0,05*(t)

5 (t)

Epli

   

Perur

   

Kveði

   

Annað

   

(iv) Steinaldin

 

3 (t)

Apríkósur

0,2 (t)

 

Kirsuber

   

Ferskjur

0,2 (t)

 

Nektarínur

   

Plómur

   

Annað

0,05*(t)

 

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

0,05*(t)

 

(a) Vínber

 

10 (t)

Til víngerðar

   

Önnur

   

(b) Jarðarber (önnur en villt)

 

15 (t)

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

 

10 (t)

Brómber

   

Blá hindber

   

Loganber

   

Hindber

   

Annað

   

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

 

10 (t)

Bláber

   

Trönuber

   

Garðaber

   

Rifsber (rauð og hvít)

   

Sólber

   

Annað

   

(e) Villt ber og villtir ávextir

 

0,02*(t)

(vi) Ýmsir ávextir

   

Lárperur

   

Bananar

0,1 (t)

 

Döðlur

   

Fíkjur

   

Kíví

 

5 (t)

Dvergappelsínur

   

Litkaber

   

Mangó

   

Ólífur

   

Ólífur (til neyslu)

   

Ólífur (til olíugerðar)

   

Ástaraldin

   

Ananas

   

Granatepli

   

Papajávöxtur

   

Annað

0,05*(t)

0,02*(t)

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt.

   

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,05*(t)

 

Rauðrófur

   

Gulrætur

 

0,3 (t)

Hnúðselja

 

0,3 (t)

Piparrót

 

0,1 (t)

Ætifífill

   

Nípa

 

0,3 (t)

Steinseljurót

   

Hreðkur (radísur)

 

0,3 (t)

Hafursrót

   

Sætuhnúðar

   

Gulrófur

   

Næpur

   

Kínakartöflur

   

Annað

 

0,02*(t)

(ii) Laukar

0,05*(t)

 

Hvítlaukur

 

0,2 (t)

Laukur

 

0,2 (t)

Skalotlaukur

 

0,2 (t)

Vorlaukur

 

3 (t)

Annað

 

0,02*(t)

(iii) Grænmetisaldin

0,05*(t)

 

(a) Kartöfluætt

 

5 (t)

Tómatar

   

Paprikur

   

Chílepipar

   

Eggaldin

   

Annað

   

(b) Graskersætt - neysluhæft hýði

 

2 (t)

Gúrkur

   

Þrúgugúrkur

   

Kúrbítur

   

Annað

   

(c) Graskersætt - óneysluhæft hýði

 

1 (t)

Melónur

   

Grasker

   

Vatnsmelónur

   

Annað

   

(d) Maískólfar

 

0,02*(t)

(iv) Kál

0,05*(t)

 

(a) Blómstrandi kál

 

0,1 (t)

Spergilkál

   

Blómkál

   

Annað

   

(b) Höfuðkál

   

Rósakál

 

0,5 (t)

Höfuðkál

 

5 (t)

Annað

 

0,02*(t)

(c) Blaðkál

   

Kínakál

 

5 (t)

Grænkál

   

Annað

 

0,02*(t)

(d) Hnúðkál

 

0,02*(t)

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir.

0,05*(t)

 

(a) Salöt

 

10 (t)

Karsi (garðperla)

   

Vorsalat

   

Jöklasalat

   

Höfuðsalat

   

Blaðsalat

   

Vetrarsalat

   

Annað

   

(b) Spínat og skyldar jurtir

 

0,02*(t)

Spínat

   

Blaðbeðja (strandblaðka)

   

Annað

   

(c) Vatnakarsi

 

0,02*(t)

(d) Jólasalat

 

2 (t)

(e) Kryddjurtir

 

10 (t)

Kerfill

   

Graslaukar

   

Blaðselja

   

Steinselja

   

Annað

   

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,05*(t)

 

Baunir (með belg)

 

5 (t)

Baunir (án belgs)

   

Ertur (með belg)

 

2 (t)

Ertur (án belgs)

 

0,3 (t)

Annað

 

0,02*(t)

(vii) Stilkgrænmeti

   

Spergill

   

Fingrakornblóm

   

Stilkselja

   

Fennika (sígóð)

   

Ætiþistill

   

Blaðlaukur

0,1 (t)

 

Rabarbari

 

0,2 (t)

Annað

0,05*(t)

0,02*(t)

(viii) Sveppir

0,05*(t)

0,02*(t)

(a) Ætisveppir

   

(b) Villtir ætisveppir

   

3. Belgjurtir (þurrkaðar)

0,05*(t)

2 (t)

Baunir

   

Linsubaunir

   

Ertur

   

Annað

   

4. Olíufræ

   

Hörfræ

 

0,5 (t)

Jarðhnetur

0,2 (t)

 

Valmúafræ (birki)

   

Repjufræ

 

0,5 (t)

Sesamfræ

   

Sólblómafræ

 

0,5 (t)

Sojabaunir

   

Baðmullarfræ

   

Sinnepsfræ

   

Annað

0,1*(t)

0,02*(t)

5. Kartöflur (jarðepli)

0,05*(t)

0,02*(t)

Snemmvaxnar

   

Matar- og iðnaðarkartöflur

   

6. Te

0,1*(t)

0,1*(t)

7. Humall

0,1*(t)

0,1*(t)

* Greiningarmörk efnisins.
(t) Tímabundið gildi sem verður varanlegt gildi 13. september 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.
(1) Hámarksgildi fyrir kartöflur er í endurskoðun.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipun 2005/48/EB um breytingu á tilskipun ráðsins nr. 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE er varðar hámarksgildi fyrir leifar af tilteknum varnarefnum, sem vísað er til í 38., 39. og 54. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2006 frá 7. júlí 2006.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 20. október 2006.

F. h. r.

Ingimar Sigurðsson.

Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica