Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

791/2019

Reglugerð um (15.) breytingu á reglugerð nr. 835/2010 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu. - Brottfallin

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í II. kafla I. viðauka og XII. kafla II. viðauka skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. og II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 134/2007, frá 26. október 2007, öðlast eftirtaldar ESB-gerðir gildi hér á landi:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/890 frá 27. maí 2019 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á jarðhnetum frá Gambíu og Súdan og um breyt­ingu á reglugerð (EB) nr. 669/2009 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 884/2014.
  2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1249 frá 22. júlí 2019 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 669/2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar aukið opinbert eftirlit með inn­flutningi á tilteknu fóðri og matvælum sem eru ekki úr dýraríkinu.
  3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1256 frá 23. júlí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/943 um neyðarráðstafanir sem varða tíma­bundna stöðvun innflutnings á þurrkuðum baunum frá Nígeríu, að því er varðar framleng­ingu á gildistíma.

2. gr.

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1249 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (ESB) 2019/1256 sem nefndar eru í 1. gr. eru birtar sem fylgiskjöl við reglu­gerð þessa. Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/890 er birt sem fylgiskjal við reglugerð nr. 790/2019 um (3.) breytingu á reglugerð nr. 808/2014 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum frá tilteknum þriðju löndum vegna mengunaráhættu af völdum aflatoxína.

3. gr.

Matvælastofnun fer með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar vegna matvæla­eftirlits sé framfylgt í samræmi við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breyt­ingum.

Matvælastofnun fer með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar vegna fóðureftirlits sé framfylgt í samræmi við lög nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, með síðari breyt­ingum.

4. gr.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a - 30. gr. e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli eða 9. gr. og 9. gr. a - 9. gr. e laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli og 7. gr. laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 4. september 2019.

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Iðunn Guðjónsdóttir.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica