Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

476/2018

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 442/2011 um uppruna og ræktun íslenska hestsins.

1. gr.

Í viðauka við reglugerðina breytist í 2. Reglur um kynbótasýningar undirkaflinn Starfsfólk og verksvið þess og verður eftir breytingu svohljóðandi:

  • Kynbótadómarar á Íslandi skulu hafa lokið BS-gráðu í búvísindum, hestafræði eða dýra­lækningum og þurfa að hafa staðist sérstakt hæfnispróf Bændasamtaka Íslands. FEIF setur reglur um kröfur til dómara á alþjóðavettvangi. Hvað varðar ráðningu dómara á kynbóta­sýningum á Íslandi má gera undantekningu á fyrrnefndum kröfum um menntun ef viðkom­andi dómari er með alþjóðlegt leyfi frá FEIF til að starfa sem kynbótadómari sem gefið var út fyrir árið 2015 (upprunalegt leyfi).
  • Á hverri kynbótasýningu starfa að jafnaði þrír dómarar og hafa samráð um einkunnir. Undan­tekningu frá fjölda dómara má gera ef hross eru 35 eða færri. Skipaður er formaður í hverri dómnefnd en hlutverk hans er að sjá til þess að dómstörf gangi vel fyrir sig og að niður­staða fáist. Listi yfir formenn dómnefnda er samþykktur árlega af fagráði í hrossarækt.
  • Á hverri kynbótasýningu skal starfa sýningarstjóri sem ber ábyrgð á framkvæmd sýn­ingar­innar með dómnefnd. Auk þess skulu starfa á sýningum mælingamenn, tölvarar og þulir, allt eftir þörfum hverju sinni.

2. gr.

Í viðauka við reglugerðina breytist 1. mgr. 4. Skrokkmál og verður eftir breytingar svohljóðandi:

Stóðhestar, hryssur og geldingar skulu mældir með bandi, stöng, boga og skíðmáli á eftirtalinn hátt:

3. gr.

Í viðauka við reglugerðina breytist stigunarkvarði vegna einkunnanna 8,0 og 7,5 í 5. Stig­unar­kvarði einstaklingsdóma í undirkaflanum Tölt, og verður eftir breytingu svohljóðandi:

a) 8,0:

-Taktgott tölt með góðu afturfótastigi, lyfta og framgrip framfóta er ekki undir meðallagi, all­góð ferð.
-Taktgott tölt með góðu afturfótastigi, góðri lyftu og framgripi framfóta en töltferð er í meðal­lagi.
-Rúmt lyftingargott, framtaksmikið tölt en um nokkra taktgalla er að ræða þegar komið er á ferð.
-Fremur stutt afturfótastig en lyfta og framgrip framfóta er mikið, hreinir taktgallar eru ekki til staðar, hrossið nær góðri töltferð.
-Til að einkunnin 8,0 náist þarf einkunn fyrir hægt tölt að vera að lágmarki 7,0.

b) 7,5:

-Taktgott tölt en nokkuð skortir á rými þess og glæsileik.
-Taktgott tölt, rúmt en reisnarlítið (lággengni).
-Rúmt, lyftingar- og framgripsmikið tölt en um talsverða taktgalla er að ræða á hægu- og milli­ferðar­tölti.
-Tölt með stuttu afturfótastigi en lyfta og framgrip fóta er mikið og allgóð ferð næst.
-Hámarkseinkunn ef ekki er sýnt hægt tölt.
-Hámarkseinkunn ef eingöngu er sýnt hægt tölt.

4. gr.

Í viðauka við reglugerðina, breytist stigunarkvarði vegna einkunnanna 8,0 og 7,5 í 5. Stig­unar­kvarði einstaklingsdóma í undirkaflanum Stökk og verður eftir breytingu svohljóðandi:

a) 8,0:

-Sniðgott stökk, stökkferð í meðallagi.
-Ferðmikið stökk, snið í meðallagi.
-Til að einkunnin 8,0 náist þarft hægt stökk að vera minnst 7,0.

b) 7,5:

-Þokkalegt stökk með sæmilegu sniði og stökkferð í meðallagi.
-Stökkferð og snið (taktur, svif og mýkt) geta vegið upp vankanta hvort á öðru.
-Hámarkseinkunn ef eingöngu er sýnt hægt stökk.
-Hámarkseinkunn ef ekki er sýnt hægt stökk.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í búnaðarlögum nr. 70/1998, ásamt síðari breytingum og öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 8. maí 2018.

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Elísabet Anna Jónsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica