Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1093/2012

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 628/2012, um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2012/2013. - Brottfallin

1. gr.

Við 1. mgr. 6. gr. bætist nýr málsl., sem verður 2. málsl., svohljóðandi: Skilyrði þess að afla teljist landað til vinnslu er að honum sé haldið aðskildum frá öðrum afla ásamt því að vera vigtaður og skráður sérstaklega við vigtun á hafnarvog.

2. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 5. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 17. desember 2012.

F. h. r.

Ingvi Már Pálsson.

Hinrik Greipsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica