Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

10/2013

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á landbúnaðarvörum samkvæmt viðauka V við tollalög. - Brottfallin

Felld brott með:

Breytingareglugerðir:

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra tollkvótum skv. 12. gr. tollalaga nr. 88/2005 og viðaukum IVA og IVB, með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollar

Magntollar

Tollskrárnr.:

kg/stk.

%

kr./kg/stk.

0208.9003

Rjúpur, frystar

03.01.-31.12.13

ótilgr.

0

0

0208.9007

Beinlaust hreindýrakjöt, fryst

03.01.-31.12.13

ótilgr.

0

878

Hreindýrakjöt með beini, fryst:

0208.9008

Skrokkar og hálfir skrokkar

03.01.-31.12.13

ótilgr.

0

0

0208.9009

Annað

03.01.-31.12.13

ótilgr.

0

878

Frjóegg til útungunar:

0407.1100

Af hænsnum af tegundinni Gallus domestictus

03.01.-31.12.13

ótilgr.

0

0

0407.1900

Önnur

03.01.-31.12.13

ótilgr.

0

0

0408.1901

Gerilsneyddar eggjarauður með 7% saltinnihaldi í > 5 kg. umbúðum

03.01.-31.12.13

ótilgr.

0

39

0408.9901

Soðin egg í > 10 kg. umbúðum

03.01.-31.12.13

ótilgr.

0

91

0603.1202

Innflutningur á öðrum tíma (nellikur)

01.05.-30.11.13

ótilgr.

0

48

0603.1905

Innflutningur á öðrum tíma (lokaskegg, flamingóblóm, fuglamjólk og paradísar- fuglablóm)

01.05.-30.11.13

ótilgr.

0

48

0701.9001

Bökunarkartöflur, 65 mm eða stærri

03.01.-31.12.13

ótilgr.

0

0

0703.9001

Blaðlaukur

03.01.-31.12.13

ótilgr.

0

0

0704.1000

Blómkál og hnappað spergilkál

03.01.-30.06.13

ótilgr.

0

0

0704.9002

Rauðkál

03.01.-30.06.13

ótilgr.

0

0

0704.9004

Spergilkál (Brassica oleracea var. Ita.)

03.01.-30.06.13

ótilgr.

0

0

0706.9002

Rauðrófur

03.01.-30.06.13

ótilgr.

0

0

0709.4000

Selja, önnur en seljurót

03.01.-30.06.13

ótilgr.

0

0

0709.5100

Sveppir af ættinni Agaricus

03.01.-31.12.13

ótilgr.

0

80

Við innflutning á vörum sem falla undir þau tollskrárnúmer þar sem vörumagn er ekki tilgreint, skal gilda sá verð- og/eða magntollur sem tilgreindur er í 1. mgr. yfir tilgreint tímabil.

3. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

4. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

5. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í  65. gr. A laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum. Jafnframt eru felldar úr gildi reglugerð nr. 492/2012 um úthlutun á opnum tollkvótum á hreindýrakjöti og reglugerð nr. 784/2012 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti, með síðari breytingu. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til og með 31. desember 2013.

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 14. janúar 2013.

F. h. r.

Halldór Runólfsson.

Ólafur Friðriksson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica