Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

453/2012

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III A og IV A við tollalög nr. 88/2005 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn og verð- og magntoll:

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollur

Magntollur

kg

%

kr./kg

Tollskrárnr.:

Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210:

64.000

0203.29xx

Svínakjöt, fryst:

01.07.12 - 30.06.13

0

795

Úr tollskrárnr.:

Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt:

0210.1200

Slög og sneiðar af þeim, beinlaust

01.07.12 - 30.06.13

0

569

Tollskrárnr.:

0210.1901

Reykt - beinlaust

01.07.12 - 30.06.13

0

646

Úr tollskrárnr.:

0210.1909

Annars - beinlaust

01.07.12 - 30.06.13

0

646

Tollskrárnr.:

Kinda- eða geitakjöt - vöruliðir
0204 og 0210

345.000

0204.3000

Lambaskrokkar, heilir eða hálfir - frystir

01.07.12 - 30.06.13

0

213

0204.4xxx

Kindakjöt, fryst

01.07.12 - 30.06.13

0

731

0204.5000

Geitakjöt

01.07.12 - 30.06.13

0

213

Úr tollskrárnr.:

Kindakjöt, saltað, þurrkað eða reykt.

0210.9921

Beinlaust

01.07.12 - 30.06.13

0

475

0210.9929

Annars

01.07.12 - 30.06.13

0

475

0210.9931

Beinlaust

01.07.12 - 30.06.13

0

701

0210.9939

Annars

01.07.12 - 30.06.13

0

701

Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207:

59.000

Tollskrárnr.:

Af hænsnum af tegundinni
Gallus domisticus:

0207.1xxx

Af hænsnum, fryst

01.07.12 - 30.06.13

0

292

Af kalkúnum:

0207.2xxx

Af kalkúnum, fryst

01.07.12 - 30.06.13

0

401

Af öndum, gæsum eða perluhænsnum:

0207.4xxx

Af öndum, fryst

01.07.12 - 30.06.13

0

401

0207.5xxx

Af gæsum, fryst

01.07.12 - 30.06.13

0

401

0207.6xxx

Af perluhænsnum, fryst

01.07.12 - 30.06.13

0

401

Tollskrárnr.:

Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, fryst

12.000

0208.9001

Dúfur

01.07.12 - 30.06.13

0

981

0208.9002

Fasanar

01.07.12 - 30.06.13

0

981

0208.9004

Dádýr

01.07.12 - 30.06.13

0

981

Úr tollskrárnr.:

0208.9019

Annars - Lynghænur og strútar, fryst

01.07.12 - 30.06.13

0

981

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins þar sem vísað er til skilmála reglugerðar þessarar.

4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Tilboð skulu ráða úthlutun. Til þess að tilboð teljist gilt skal því fylgja ábyrgðaryfirlýsing banka, sparisjóðs eða vátryggingafélags þar sem fram kemur að viðkomandi ábyrgðarveitandi tryggi að tilboðsgjafi geti staðið við tilboð sitt.

Tilboðsgjafi sá er hæst býður skal leysa til sín úthlutaðan tollkvóta með greiðslu andvirðis hans innan sjö daga frá dagsetningu tilkynningar um niðurstöðu útboðs.

Úthlutun skv. 1. og 2. mgr. er ekki framseljanleg.

5. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

6. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti sakamála.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. og 65. gr. A laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2013.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 24. maí 2012.

Steingrímur J. Sigfússon.

Ása Þórhildur Þórðardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica