Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

359/2012

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 843/2011, 15. september 2011, um bann við dragnótaveiðum í fjörðum Vestfjarða. - Brottfallin

1. gr.

Í stað dagsetningarinnar "1. apríl" í 2. mgr. 7. gr. kemur: til og með 31. maí.

2. gr.

Í stað dagsetningarinnar "1. apríl" í 2. mgr. 8. gr. kemur: til og með 31. maí.

3. gr.

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands með síðari breytingum. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 24. apríl 2012.

F. h. r.

Hrefna Karlsdóttir.

Arnór Snæbjörnsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica