Leita
Hreinsa Um leit

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

133/2012

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 103/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustuhætti sem varða matvæli.

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í I. kafla, I. viðauka og XII., kafla, II. viðauka skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I og II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2010 frá 1. maí 2010 öðlast eftir­farandi EB-gerð gildi hér á landi:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1019/2008 um breytingu á II. við­auka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2008 um hollustu­hætti sem varða matvæli.

2. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1019/2008 er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 68 frá 15. desember 2011, bls. 214.

3. gr.

Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í samræmi við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995.

4. gr.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a - 30. gr. e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum.

6. gr.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 30. janúar 2012.

F. h. r.

Sigurgeir Þorgeirsson.

Indriði B. Ármannsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica