Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

728/2010

Reglugerð um (4.) breytingu við reglugerð nr. 111/2003 um efni og hluti úr plasti sem er ætlað að snerta matvæli. - Brottfallin

1. gr.

Innleiðing.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XII. kafla, II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 42/2010 frá 1. maí 2010, öðlast eftirfarandi EB-gerð gildi hér á landi:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 975/2009 um breytingu á tilskipun 2002/72/EB um plastefni og -hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli.

2. gr.

Fylgiskjal.

Ofangreind reglugerð framkvæmdastjórnarinnar, skv. 1. gr. er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.

3. gr.

Breyting á viðaukum reglugerðar nr. 111/2003.

Eftirfarandi breytingar verða á viðaukum reglugerðar nr. 111/2003:

  1. I. viðauki reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 975/2009 breytir lista A í II. viðauka.
  2. II. viðauki reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 975/2009 breytir lista A í III. viðauka. Orðið "ófullgerð" er fellt brott úr almennu fyrirsögninni í III. viðauka, svo og úr fyrirsögn A og B lista.
  3. III. viðauki reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 975/2009 breytir IV. viðauka A.
  4. IV. viðauki reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 975/2009 breytir V. viðauka B.
  5. V. viðauki reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 975/2009 breytir VI. viðauka.

4. gr.

Eftirlit.

Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt vegna matvæla í samræmi við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.

5. gr.

Þvingunarúrræði og viðurlög.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a - 30. gr. e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.

6. gr.

Lagastoð.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum.

7. gr.

Gildistaka.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 8. september 2010.

Jón Bjarnason.

Baldur P. Erlingsson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica