Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

818/2009

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 717, 6. október 2000, um veiðar á gulllaxi. - Brottfallin

1. gr.

Í stað "66°00'00 N " í 1. ml. 2. gr. komi: 66°50'00 N.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum og laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 1. október 2009.

F. h. r.

Steinar Ingi Matthíasson.

Kristján Freyr Helgason.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica