Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

93/2010

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1051, 28. desember 2009, um veiðar á sæbjúgum. - Brottfallin

1. gr.

Á eftir lokamálslið 2. mgr. 3. gr. kemur nýr málsliður sem orðast svo:

Að öðru leyti skal hlutkesti skera úr um rétt umsækjenda til leyfis til sæbjúgnaveiða.

2. gr.

Reglugerð þessi er gefin út með stoð í lögum nr. 79/1997 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum og lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 5. febrúar 2010.

F. h. r.

Steinar Ingi Matthíasson.

Kristján Freyr Helgason.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica