Umhverfisráðuneyti

55/2007

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 121/2004 um varnarefnaleifar í matvælum (innleiðing á tilskipun nr. 2006/30/EB). - Brottfallin

1. gr.

Í dálk með yfirskriftina "Matvæli" í töflu 1 í viðauka 2 bætist við tegundin "okra" undir tölulið 2 "Grænmeti, ferskt eða ósoðið, (iii) Grænmetisaldin, (a) Kartöfluætt" á milli "eggaldin" og "annað".

2. gr.

Í viðauka 6 "Flokkun ávaxta og grænmetis" bætist við tegundin "okra" undir tölulið 2 "Grænmeti, ferskt eða ósoðið, (iii) Grænmetisaldin, (a) Kartöfluætt" á milli "eggaldin" og "annað".

3. gr.

Í töflu 5 í viðauka 5 fellur brott röð fyrir Karbendasim (samanlögð gildi af karbendasim ásamt benomýl og tiofanat metýl) og í stað koma eftirfarandi raðir:

Varnarefni

Kornvörur

Hámarksgildi (mg/kg)

Benomýl og karbendasim, ritað sem karbendasim

Bygg
Hafrar
Rúgur
Rúghveiti
Hveiti
Annað

2
2
0,1
0,1
0,1
0,01*

Tiofanat metýl

Bygg
Hafrar
Rúgur
Rúghveiti
Hveiti
Annað

0,3
0,3
0,05
0,05
0,05
0,01*

* Greiningarmörk efnisins

2. gr.

Í töflu 3 í viðauka 4 fellur brott röð fyrir Karbendasim (samanlögð gildi af karbendasim ásamt benomýl og tiofanat metýl) og í stað kemur eftirfarandi röð:

Varnarefni

Hámarksgildi (mg/kg)

Fyrir kjöt, þ.m.t. fitu, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 0000, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 1, 4

Fyrir hrámjólk og mjólkurafurðir sem skráðar eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0405 00 og 0406 í samræmi við 2

Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjarauður skráðar í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0407 00 og 0408 3, 4

karbendasim og tiofanat metýl, ritað sem karbendasim

0,05*

0,05*

0,05*

* Greiningarmörk efnisins.

3. gr.

Í töflu 1 í viðauka 2 við reglugerðina koma eftirfarandi dálkar í stað dálks fyrir Karbendasim.

 

Benomýl og karbendasim, ritað sem karbendasim

Tiofanat metýl

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri

 

 

(i) Sítrusávextir

0,1*

0,1*

Greipaldin

   

Sítrónur

   

Súraldin

   

Mandarínur

   

Appelsínur

   

Pómelóaldin

   

Annað

   

(ii) Trjáhnetur

0,1*

0,2

Möndlur

   

Brasilíuhnetur

   

Kasúhnetur

   

Kastaníuhnetur

   

Kókoshnetur

   

Heslihnetur

   

Makademíahnetur

   

Pekanhnetur

   

Furuhnetur

   

Hjartaaldin

   

Valhnetur

   

Annað

   

(iii) Kjarnaávextir

0,2

0,5

Epli

   

Perur

   

Kveði

   

Annað

   

(iv) Steinaldin

   

Apríkósur

0,2

2

Kirsuber

0,5

0,3

Ferskjur

0,2

2

Nektarínur

0,2

2

Plómur

0,5

0,3

Annað

0,1*

0,1*

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

   

(a) Vínber

   

Til víngerðar

0,5

3

Önnur

0,3

0,1*

(b) Jarðarber (önnur en villt)

0,1*

0,1*

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

0,1*

0,1*

Brómber

   

Blá hindber

   

Loganber

   

Hindber

   

Annað

   

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

0,1*

0,1*

Bláber

   

Trönuber

   

Garðaber

   

Rifsber (rauð og hvít)

   

Sólber

   

Annað

   

(e) Villt ber og villtir ávextir

0,1*

0,1*

(vi) Ýmsir ávextir

0,1*

0,1*

Lárperur

   

Bananar

   

Döðlur

   

Fíkjur

   

Loðber (kíví)

   

Dvergappelsínur

   

Litkaber

   

Mangó

   

Ólífur

   

Ólífur (til neyslu)

   

Ólífur (til olíugerðar)

   

Ástaraldin

   

Ananas

   

Granatepli

   

Papajávöxtur

   

Annað

   

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt

   

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,1*

0,1*

Rauðrófur

   

Gulrætur

   

Hnúðselja

   

Piparrót

   

Ætifífill

   

Nípa

   

Steinseljurót

   

Hreðkur (radísur)

   

Hafursrót

   

Sætuhnúðar

   

Gulrófur

   

Næpur

   

Kínakartöflur

   

Annað

   

(ii) Laukar

0,1*

0,1*

Hvítlaukur

   

Laukur

   

Skalotlaukur

   

Vorlaukur

   

Annað

   

(iii) Grænmetisaldin

   

(a) Kartöfluætt

   

Tómatar

0,5

2

Paprikur

   

Chílepipar

   

Eggaldin

0,5

2

Okra

2

1

Annað

0,1*

0,1*

(b) Graskersætt - neysluhæft hýði

0,1*

0,1*

Gúrkur

   

Þrúgugúrkur

   

Kúrbítur

   

Annað

   

(c) Graskersætt - óneysluhæft hýði

0,1*

0,3

Melónur

   

Grasker

   

Vatnsmelónur

   

Annað

   

(d) Maískólfar

0,1*

0,1*

(iv) Kál

   

(a) Blómstrandi kál

0,1*

0,1*

Spergilkál

   

Blómkál

   

Annað

   

(b) Höfuðkál

   

Rósakál

0,5

1

Höfuðkál

   

Annað

0,1*

0,1*

(c) Blaðkál

0,1*

0,1*

Kínakál

   

Grænkál

   

Annað

   

(d) Hnúðkál

0,1*

0,1*

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

0,1*

0,1*

(a) Salöt

   

Karsi (garðperla)

   

Vorsalat

   

Jöklasalat

   

Höfuðsalat

   

Blaðsalat

   

Vetrarsalat

   

Annað

   

(b) Spínat og skyldar jurtir

   

Spínat

   

Blaðbeðja (strandblaðka)

   

Annað

   

(c) Vatnakarsi

   

(d) Jólasalat

   

(e) Kryddjurtir

   

Kerfill

   

Graslaukar

   

Blaðselja

   

Steinselja

   

Annað

   

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

   

Baunir (með belg)

0,2

0,1*

Baunir (án belgs)

   

Ertur (með belg)

0,2

0,1*

Ertur (án belgs)

   

Annað

0,1*

0,1*

(vii) Stilkgrænmeti

0,1*

0,1*

Spergill

   

Fingrakornblóm

   

Stilkselja

   

Fennika (sígóð)

   

Ætiþistill

   

Blaðlaukur

   

Rabarbari

   

Annað

   

(viii) Sveppir

0,1*

0,1*

(a) Ætisveppir

   

(b) Villtir ætisveppir

   

3. Belgjurtir (þurrkaðar)

0,1*

0,1*

Baunir

   

Linsubaunir

   

Ertur

   

Annað

   

4. Olíufræ

   

Hörfræ

   

Jarðhnetur

   

Valmúafræ (birki)

   

Repjufræ

   

Sesamfræ

   

Sólblómafræ

   

Sojabaunir

0,2

0,3

Baðmullarfræ

   

Sinnepsfræ

   

Annað

0,1*

0,1*

5. Kartöflur (jarðepli)

0,1*

0,1*

Snemmvaxnar

   

Matar- og iðnaðarkartöflur

   

6. Te

0,1*

0,1*

7. Humall

0,1*

0,1*

(*) Greiningarmörk efnisins.

   

5. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipun 2006/30/EB um breytingu á tilskipun ráðsins nr. 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE er varðar hámarksgildi fyrir leifar af benomýlsamböndum sem þar eru sett, sem vísað er til í 38., 39. og 54. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2006 frá 22. september 2006.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 16. janúar 2007.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica