Samgönguráðuneyti

1044/2007

Reglugerð um gjöld og þóknanir sem Flugöryggisstofnun Evrópu leggur á. - Brottfallin

1. gr.

Markmið.

Markmið þessarar reglugerðar er að innleiða reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins eins og nánar greinir í 2. gr. sbr. reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um sameiginlegar reglur um almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu, nr. 612/2005.

2. gr.

Innleiðing.

Með reglugerð þessari öðlast gildi hér á landi eftirtaldar reglugerðir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XIII. viðauka EES-samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum hans:

  1. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 488/2005 frá 21. mars 2005 um gjöld og þóknanir sem Flugöryggisstofnun Evrópu leggur á, merkt fylgiskjal 1, samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2005 frá 2. desember 2005.
  2. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 779/2006 frá 24. maí 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 488/2005 um gjöld og þóknanir sem Flugöryggis­stofnun Evrópu leggur á, merkt fylgiskjal 2, samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 121/2006 frá 22. september 2006.

Reglugerðirnar eru birtar sem fylgiskjöl með reglugerð þessari.

3. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 2. mgr. 146. gr., sbr. 145. gr. laga um loft­ferðir nr. 60/1998 með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.

Samgönguráðuneytinu, 22. október 2007.

Kristján L. Möller.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica