Samgönguráðuneyti

640/2002

Reglugerð um breytingu á reglugerð um lögskráningu sjómanna nr. 880/2001. - Brottfallin

1. gr.

1. málsl. 2. mgr. 3. gr. orðist svo:
Þegar útgerð rekur eitt eða fleiri farþegaskip til skoðunarferða, hafnsögubáta og dráttarbáta er lögskráningarstjórum heimilt að ákveða fyrirkomulag lögskráningar á annan hátt en kveðið er á um í 4. og 5. gr. laga um lögskráningu sjómanna.


2. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum um lögskráningu sjómanna nr. 43/1987 með síðari breytingum, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.


Samgönguráðuneytinu, 29. ágúst 2002.

Sturla Böðvarsson.
Ragnhildur Hjaltadóttir.

 

Þetta vefsvæði byggir á Eplica