Samgönguráðuneyti

405/1975

Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Súðavík nr. 15 9. janúar 1973. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

REGLUGERÐ

 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Súðavík nr. 15 9.janúar 1973.

 

1. gr.

VII. kafli orðist þannig:

Um gjöld til hafnarinnar.

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn semur og samgönguráðuneytið staðfestir.

 

2. gr.

Greinar nr. 27-44 falli niður og breytist röð eftirfarandi greina og kafla í samræmi við það.

 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

 

Samgönguráðuneytið, 29. ágúst 1975.

 

Halldór E. Sigurðsson.

Kristinn Gunnarsson.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica