Samgönguráðuneyti

228/1977

Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Búðakauptún í Suður-Múlasýslu, nr. 300 16. nóvember 1972 - Brottfallin

1. gr.

            VII. kafli orðist þannig:

Um gjöld til hafnarinnar.

26. gr.

            Gjöld til hafnarsjóðs Búðakauptúns skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn semur og samgönguráðuneytið staðfestir.

 

2. gr.

            Greinar nr. 27-43 falli niður og breytist töluröð eftirfarandi greina til sam­ræmis við það.

            Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað­festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

 

Samgönguráðuneytið, 25. maí 1977.

 

Halldór E. Sigurðsson.

Kristinn Gunnarsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica