Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

901/2020

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 929/2006 um ökuferilsskrá og punktakerfi vegna umferðarlagabrota.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. reglugerðarinnar:

  1. Aftan við fyrirsögn greinarinnar bætast orðin: og akstursbann.
  2. Aftan við 2. mgr. greinarinnar bætast orðin: Lögreglustjóri skal banna byrjanda með bráða­birgðaskírteini að aka hafi hann fengið 4 til 6 punkta samkvæmt punktakerfi vegna umferð­arlaga­brota áður en bráðabirgðaskírteinið er endurnýjað í fullnaðarskírteini. Aksturs­banni skal eingöngu beitt einu sinni á gildistíma bráðabirgðaskírteinis.
  3. Á eftir orðunum "Svipting ökuréttar" og á undan orðunum "skv. 1. og 2. mgr." í 3. mgr. greinarinnar koma orðin: eða akstursbann.

 

2. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. mgr. 99. gr. umferðarlaga nr. 77/2019, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 14. september 2020.

 

Sigurður Ingi Jóhannsson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica