Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

512/2020

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 680/2004 um vinnu- og hvíldartíma skipverja á farþegaskipum og flutningaskipum.

1. gr.

Við 17. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Með reglugerð þessari eru innleidd ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/54/ESB frá 26. nóvember 2013 um tilteknar skyldur fánaaðildarríkis til að fara að og framfylgja sam­þykktinni um vinnuskilyrði farmanna, 2006. Tilskipunin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 28/2020, frá 7. febrúar 2020. Tilskipunin er birt með við­auka við reglugerð þessa.

 

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 4. mgr. 7. gr. og 17. gr. laga nr. 76/2001, um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, með síðari breytingum, og 8. gr. sjómannalaga nr. 35/1985, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 27. maí 2020.

 

F. h. r.

Sigurbergur Björnsson.

Eggert Ólafsson.

 

VIÐAUKI
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica