Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

948/2010

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 672/2006 um vaktstöð siglinga og eftirlit með umferð skipa. - Brottfallin

1. gr.

1. og 2. málsl. 1. mgr. 29. gr. reglugerðarinnar orðist svo:

Öll íslensk skip skulu tilkynna brottför og komu í höfn og staðsetningu sína gegnum sjálfvirkt tilkynningarkerfi. Þau skulu tilkynna staðsetningu sína að lágmarki á eftirfarandi hátt:.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um vaktstöð siglinga nr. 41/2003 og lögum um Siglingastofnun Íslands nr. 6/1996, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 18. nóvember 2010.

Ögmundur Jónasson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica