Samgönguráðuneyti

124/2009

Reglugerð um breytingu á reglugerð um fjarskiptabúnað og fjarskipti íslenskra skipa, nr. 53/2000, með síðari breytingum.

1. gr.

Í stað orðanna "406 MHz" í 5. mgr. 2. gr. kemur: 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar.

2. gr.

Í stað orðanna "406 MHz" í 18. mgr. 2. gr. kemur: 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar.

3. gr.

Í stað orðanna "406 MHz" í g-lið 6. gr. kemur: 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar.

4. gr.

Í stað orðanna "406 MHz" í e-lið 6. gr. kemur: 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar.

5. gr.

Í stað orðanna "406 MHz" í i-staflið c-liðar 8. gr. kemur: 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar.

6. gr.

Í stað orðanna "406 MHz" í i-staflið d-liðar 1. mgr. 9. gr. og i-staflið d-liðar 2. mgr. 9. gr. kemur: 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar.

7. gr.

Í stað orðanna "406 MHz" í d-lið 10. gr. kemur: 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar.

8. gr.

Í stað orðanna "406 MHz" í 1. mgr. 18. gr. kemur: 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar.

9. gr.

Í stað orðanna "406 MHz" í 3. mgr. 18. gr. kemur: 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar.

10. gr.

Í stað orðanna "406 MHz" í d-lið 20. gr. kemur: 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar.

11. gr.

Í stað orðanna "406 MHz" í b-lið 21. gr. kemur: 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar.

12. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. mgr. 3. gr. laga um eftirlit með skipum nr. 47/2003, öðlast þegar gildi.

Við næstu búnaðarskoðun skipa, en eigi síðar en 1. október 2009, skal þess gætt að þau séu búin frífljótandi neyðarbaujum sem senda út á 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar.

Við næstu þjónustuskoðun gúmmíbjörgunarbáta, en eigi síðar en 1. október 2009, skal þess gætt að þeir séu búnir neyðarsendum sem senda út á 406 MHz til staðsetningar og 121,5 MHz til nærmiðunar. Í þeim skipum þar sem gúmmíbjörgunarbátar hafa ekki uppfyllt kröfur þessarar reglugerðar fyrir 1. febrúar 2009 skulu slíkir neyðarsendar vera um borð í stýrishúsum þeirra eftir þann tíma og þangað til lögboðin þjónustuskoðun á gúmmíbjörgunarbátum skipsins hefur farið fram og þeir búnir slíkum neyðarsendum skv. þessari reglugerð.

Jafnframt fellur brott reglugerð nr. 956/2008 um breytingu á reglugerð um fjarskipta­búnað og fjarskipti íslenskra skipa, nr. 53/2000.

Samgönguráðuneytinu, 22. janúar 2009.

Kristján L. Möller.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica