Leita
Hreinsa Um leit

Menntamálaráðuneyti

934/2006

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 415/2000 um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa í 4. og 7. bekk grunnskóla, með síðari breytingum. - Brottfallin

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verði á 7. gr.:

a. 3. mgr. orðist svo:

Vegna athugana eða rannsókna samkvæmt b. og c. lið skal farið að lögum um persónu­vernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000. Um varðveislu upplýsinga sem unnar eru upp úr prófúrlausnum samræmdra prófa í 4. og 7. bekk grunnskóla fer eftir ákvæð­um laga um Þjóðskjalasafn Íslands.

b. 4. mgr. orðist svo:

Innan tveggja vikna frá því að niðurstöður samræmdra prófa í 4. og 7. bekk hafa verið sendar skólum, sbr. 8. gr., skal framkvæmdaaðili þeirra senda frumrit prófúrlausna nemenda til viðkomandi skóla. Prófúrlausnir skulu nýttar við skipulag kennslu nemenda að því marki sem kennarar eða skólastjórnendur telja gagnlegt en síðan afhentar for­ráða­mönnum nemenda eigi síðar en tveimur mánuðum eftir að úrlausnir hafa borist skólanum.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

Menntamálaráðuneytinu, 16. nóvember 2006.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Sólrún Jensdóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica