Landbúnaðarráðuneyti

798/2007

Reglugerð um (7.) breytingu á reglugerð nr. 653/2001 um hámark dýralyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk. - Brottfallin

1. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnar (EB) nr. 75/2005 frá 18. janúar 2005, sem vísað er til í XIII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 99/2005, frá 8. júlí 2005, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af reglugerð þessari, II. viðauka samningsins, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans.

2. gr.

Ofangreind reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.

3. gr.

Með innleiðingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 75/2005 bætist eftirfarandi við reglugerð nr. 653/2001:

A. Kafla 2.3.1. Avermektín í I. viðauka:

Lyfjafræðilega virk efni

Leifamerki

Dýrategundir

MRL

Markvefur

Moxídektín

Moxídektín

Nautgripir

500 µg/kg

Fita

100 µg/kg

Lifur

50 µg/kg

Vöðvi, nýra

Sauðfé

500 µg/kg

Fita

100 µg/kg

Lifur

50 µg/kg

Vöðvi, nýra

40 µg/kg

MjólkB. Töflu 2., kafla um lífræn efnasambönd í II. viðauka:

Lyfjafræðilega virk efni

Dýrategundir

Önnur ákvæði

Línulegar alkýlbensensúlfonsýrur með alkýlkeðjulengd á bilinu C9 til C13 þar sem innan við 2,5% keðjanna eru lengri en C13

Sauðfé

Eingöngu til staðbundinnar notkunarC. Kafla 1.2.2. Makrólíð í III. viðauka:

Lyfjafræðilega virk efni

Leifamerki

Dýra-tegundir

MRL

Mark-
vefur

Önnur ákvæði

Asetýlísóvalerýltýlósín

Samtala asetýlísóvalerýltýlósíns og 3-O-asetýltýlósíns

Alifuglar

50 µg/kg

Húð, fita,
lifur

Bráðabirgðagildi
fyrir MRL falla úr
gildi 1. júlí 2006
Ekki ætlað dýrum
sem gefa af sér egg til manneldis4. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 96/1997 um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum og lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, ásamt síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 21. ágúst 2007.

Einar K. Guðfinnsson.

Baldur P. Erlingsson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica