Landbúnaðarráðuneyti

263/1999

Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 650/1994 um eftirlit með fóðri, sbr. breytingar með reglugerð nr. 718/1995, reglugerð nr. 510/1996 og reglugerð nr. 553/1998. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

Reglugerð

um (4.) breytingu á reglugerð nr. 650/1994 um eftirlit með fóðri,

sbr. breytingar með reglugerð nr. 718/1995,

reglugerð nr. 510/1996 og reglugerð nr. 553/1998.

1. gr.

Við 18. gr. bætist eftirfarandi málsgrein: _Ákvæði þetta gildir ekki um vörur sem afhentar eru framleiðendum fóðurblandna eða birgjum þeirra."

2. gr.

Við 19. gr. bætist eftirfarandi málsgrein: _Ákvæði þetta gildir ekki um vörur sem afhentar eru framleiðendum fóðurblandna eða birgjum þeirra".

3. gr.

Í stað þeirrar breytingar sem gerð var á töflu í VI. kafla, staflið D, tölulið 4.0 sem ber heitið _Hníslalyf", með 4. gr. reglugerðar nr. 553/1998, kemur eftirfarandi tafla:

i) Tilvísun: Fresenius Z. Anal. Chem (1984) 318:522-4, Springer Verlag 1984.

4. gr.

Töluliður 2.0 sem ber heitið _Geymsla", í staflið A, X. kafla, orðast svo:

Geyma skal aukefni og forblöndur og fóðurblöndur sem innihalda aukefni þannig að auðvelt sé að bera kennsl á þau og að ekki sé hætta á að þeim sé ruglað saman við önnur aukefni, forblöndur eða lyfjaefni, lyfjabætt fóður eða fóður. Þau skulu geymd á hentugum stöðum sem hægt er að læsa og eru sérstaklega ætlaðir til geymslu slíkra framleiðsluvara."

5. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru nr. 22/1994 og öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 14. apríl 1999.

Guðmundur Bjarnason.

Hjördís Halldórsdóttir.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica