Landbúnaðarráðuneyti

571/2005

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 74/2002 um lífræna landbúnaðarframleiðslu og merkingar. - Brottfallin

1. gr.

Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2003, sem birt var í EES-viðbæti 12. febrúar 2004, skal reglugerð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 223/2003 frá 5. febrúar 2003,öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af I. viðauka EES-samningsins og öðrum ákvæðum hans. Reglugerð Evrópusambandsins er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.


2. gr.

Með innleiðingu reglugerðar Evrópusambandsins nr. 223/2003 breytast ákvæði reglugerðar nr. 74/2002 um lífræna landbúnaðarframleiðslu og merkingar þannig að:

1. Ákvæði 5. gr. um merkingar taka nú, eftir því sem reglugerð (EB) nr. 223/2003 segir nánar fyrir um, til fóðurs, fóðurblöndu og fóðurefna, sbr. og 4. lið B-hluta I. viðauka.
2. Nýr málsliður bætist við lið 4.4 í B-hluta I. viðauka varðandi mælieiningu fóðurhlutfalla.
3. III. viðauki breytist þannig:
a) Við 2. lið almennu ákvæðanna bætist tilvísun í E-hluta í sérákvæðum þessa viðauka.
b) Við fyrsta undirlið þriðju undirgreinar 3. liðar almennu ákvæðanna bætist tilvísun í reglugerð (EB) nr. 223/2003.
c) Við 4. lið almennu ákvæðanna bætist tilvísun í E-hluta í sérákvæðum þessa viðauka.
d) Við annan undirlið 6. liðar almennu ákvæðanna bætist ákvæði um samsetningu fóðurblöndu.
e) Við b-lið 7. liðar almennu ákvæðanna bætast tilvísanir í samsetningu fóðurblöndu og í reglugerð (EB) nr. 223/2003.
f) Við fyrirsögn C-hluta sérákvæðanna bætist tilvísun í fóður, fóðurblöndur og fóðurefni.
g) Við sérákvæði bætist nýr hluti, E-hluti.


3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 6. gr. laga nr. 162/1994 um lífræna landbúnaðarframleiðslu og öðlast gildi við birtingu.


Landbúnaðarráðuneytinu, 30. maí 2005.

Guðni Ágústsson.
Sigríður Stefánsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica