Landbúnaðarráðuneyti

515/2005

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á nautgripa-, svína-, alifugla- og hreindýrakjöti. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III A og VI A við tollalög númer 55/1987 með síðari breytingum í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.


2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:

Vara
Tímabil
Vörumagn
Verðtollur
Magntollur
kg
%
kr./kg
Tollnúmer: Nautgripkjöt - Vöruliðir 0202 og 0210:
95.000
0202.3xxx Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst -
01.07.05 - 30.06.06
0
487
Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað,
Tollnúmer: þurrkað eða reykt:
0210.2001 Beinlaust
01.07.05 - 30.06.06
0
297
Tollnúmer: Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210:
64.000
0203.29xx Svínakjöt, fryst:
01.07.05 - 30.06.06
0
395
Úr tollnr.: Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt:
0210.1200 Slög og sneiðar af þeim, beinlaust
01.07.05 - 30.06.06
0
283
Tollnúmer:
0210.1901 Reykt - beinlaust
01.07.05 - 30.06.06
0
321
Úr tollnr.:
0210.1909 Annars - beinlaust
01.07.05 - 30.06.06
0
321
Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207:
59.000
Úr tollnr.: Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus:
0207.1xxx Af hænsnum, fryst
01.07.05 - 30.06.06
0
145
Úr tollnr.: Af kalkúnum:
0207.2xxx Af kalkúnum, fryst
01.07.05 - 30.06.06
0
199
Úr tollnr.: Af öndum, gæsum eða perluhænsnum:
0207.3xxx Af öndum, gæsum eða perluhænsnum, fryst
01.07.05 - 30.06.06
0
199
Annað kjöt, fryst - vöruliður 0208:
Tollnúmer: Hreindýrakjöt
0208.9007 Beinlaust hreindýrakjöt, fryst
01.07.05 - 30.06.06
ótilgreint
0
459
0208.9008 Hreindýrakjöt með beini, fryst
01.07.05 - 30.06.06
ótilgreint
0
459
Úr tollnr.:
0208.9008 Hreindýrakjöt í heilum og hálfum skrokkum
01.07.05 - 30.06.06
ótilgreint
0
0
Tollnúmer: Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, fryst
6.000
0208.9001 Dúfur
01.07.05 - 30.06.06
0
254
0208.9002 Fasanar
01.07.05 - 30.06.06
0
254
0208.9004 Dádýr
01.07.05 - 30.06.06
0
254
Úr tollnr.:
0208.9009 Annars - Lynghænur og strútar, fryst
01.07.05 - 30.06.06
0
254


Tímabil þau sem tilgreind eru miðast við tollafgreiðslu en ekki við komu flutningsfars til landsins og skal tollafgreiðslu lokið innan tímabils. Hafi vara hlotið bráðabirgðatollafgreiðslu skal þó miða við dagsetningu hennar.


3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu landbúnaðarráðuneytisins þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar. Heimilt er að úthluta tollkvótum í einu lagi eða skipta úthlutun niður á gildistíma reglugerðarinnar.Úthlutun er ekki framseljanleg.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði 10. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt reglugerð nr. 509/2004, um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.


4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vörunnar. Tilboð skulu ráða úthlutun.


5. gr.

Heimilt er að endurúthluta tollkvótum hafi handhafi þeirra ekki sótt heimildabréf fyrir 31. ágúst 2005 eða lagt fram fullnægjandi tryggingu fyrir greiðslu tollkvótans, hafi tilboð ráðið úthlutun. Handhafi tollkvóta á þá ekki endurkröfurétt á ríkissjóð.


6. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.


7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr., 65. gr. A og 87. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 1. júlí 2006.


Landbúnaðarráðuneytinu, 27. maí 2005.

F. h. r.
Guðmundur B. Helgason.
Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica