Landbúnaðarráðuneyti

114/2002

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III B og IV B við tollalög númer 55/1987 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 75. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:

Vara
Tímabil
Vörumagn
Verðtollur
Magntollur
Tollnúmer:
kg
%
kr./kg
0701.9000 Kartöflur, aðrar
12.02.-30.06.02
ótilgr.
0
60
0703.9001 Blaðlaukur
12.02.-30.06.02
ótilgr.
0
0
0704.1000 Blómkál og hnappað spergilkál
12.02.-30.06.02
ótilgr.
0
0
0704.9001 Hvítkál
12.02.-30.06.02
ótilgr.
0
79
0704.9002 Rauðkál
12.02.-30.06.02
ótilgr.
0
0
0704.9003 Kínakál
12.02.-30.06.02
ótilgr.
0
0
0704.9004 Spergilkál
12.02.-30.06.02
ótilgr.
0
0
0706.1000 Gulrætur og næpur
12.02.-30.06.02
ótilgr.
0
102
0706.9001 Gulrófur
12.02.-30.06.02
ótilgr.
0
0
0706.9002 Rauðrófur
12.02.-30.06.02
ótilgr.
0
0
0709.4000 Selja, önnur en seljurót
12.02.-30.06.02
ótilgr.
0
0
0709.5100 Sveppir
12.02.-30.06.02
ótilgr.
0
100

Við innflutning á vörum sem falla undir þau tollnúmer þar sem vörumagn er ekki tilgreint skal gilda sá verð- og/eða magntollur sem tilgreindur er í 1. mgr. yfir tilgreint tímabil.


Tímabil þau sem tilgreind eru miðast við tollafgreiðslu en ekki við komu flutningsfars til landsins og skal tollafgreiðslu lokið innan tímabils. Hafi vara hlotið bráðabirgðatollafgreiðslu, skal þó miða við dagsetningu hennar.


3. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 53. gr. og 70. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.


4. gr.

Reglugerð þessi sem sett er skv. heimild í 53. gr., 53. gr. A og 75. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og gildir til 1. júlí 2002. Jafnframt eru felldar úr gildi reglugerðir nr. 714/2001, nr. 752/2001, nr. 817/2001, nr. 915/2001 og 6/2002.


Landbúnaðarráðuneytinu, 11. febrúar 2002.

F. h. r.
Guðmundur B. Helgason.
Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica