Landbúnaðarráðuneyti

714/2001

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti. - Brottfallin

714/2001

REGLUGERÐ
um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti.

1. gr.

Fyrir þau tímabil sem tilgreind eru í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III B og IV B við tollalög númer 55/1987 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 75. gr. laga nr. 99/1993.


2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:

Vara
Tímabil
Vörumagn
Verðtollur
Magntollur
Úr tollnúmeri:
kg
%
kr./kg
0701.9000 Kartöflur, bökunar, 65 mm og stærri
01.10.01-31.12.01
ótilgr.
15
30
Tollnúmer:
0702.0001 Tómatar, nýir eða kældir
01.11.01-15.03.02
ótilgr.
0
0
0702.0002 Tómatar, nýir eða kældir
08.10.01-14.10.01
ótilgr.
22,5
149
0702.0002 Tómatar, nýir eða kældir
15.10.01-31.10.01
ótilgr.
15
99
0704.1000 Blómkál og hnappað spergilkál
15.10.01-15.03.02
ótilgr.
30
0
0704.9004 Spergilkál
01.11.01-15.03.02
ótilgr.
30
0
0706.1000 Gulrætur og næpur
01.10.01-15.03.02
ótilgr.
22,5
102
0706.9001 Gulrófur
01.10.01-15.03.02
ótilgr.
30
0
0706.9002 Rauðrófur
01.10.01-15.03.02
ótilgr.
30
0
0707.0011 Gúrkur
01.11.01-15.03.02
ótilgr.
0
0
0707.0021 Gúrkur
08.10.01-14.10.01
ótilgr.
22,5
148
0707.0021 Gúrkur
15.10.01-31.10.01
ótilgr.
15
99
0709.4000 Selja, önnur en seljurót
01.10.01-15.03.02
ótilgr.
30
0
0709.5100 Sveppir
01.10.01-15.03.02
ótilgr.
7,5
100
0709.6002 Paprika
01.11.01-15.03.02
ótilgr.
0
0
0709.6003 Græn paprika
01.10.01-14.10.01
ótilgr.
15
199
0709.6003 Græn paprika
15.10.01-31.10.01
ótilgr.
7,5
99
0709.6004 Önnur paprika
01.10.01-31.10.01
ótilgr.
30
0

Tímabil þau sem tilgreind eru miðast við tollafgreiðslu en ekki við komu flutningsfars til landsins og skal tollafgreiðslu lokið innan tímabils. Hafi vara hlotið bráðabirgðatollafgreiðslu, skal þó miða við dagsetningu hennar.


3. gr.
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 53. gr. og 70. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.


4. gr.
Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 53. gr., 53. gr. A og 75. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og gildir til og með 15. mars 2002.


Landbúnaðarráðuneytinu, 27. september 2001.

F. h. r.
Guðmundur B. Helgason.
Sigríður Norðmann.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica