Landbúnaðarráðuneyti

686/2000

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti. - Brottfallin

1. gr.

           Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III B og IV B við tollalög númer 55/1987 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 75. gr. laga nr. 99/1993.

 

2. gr.

           Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:

 

                                Vara                                                       Tímabil                                  Vörumagn Verðtollur Magntollur

Úr tollnúmeri:                                                                                                                             kg               % kr./kg

0701.9000               Kartöflur, bökunar, 65 mm og stærri     1.10.-31.12.00                           ótilgr.            15 30

 

Tollnúmer:                                                                                                                                                      

0702.0001               Tómatar, nýir eða kældir                       01.11.-15.03.01        ótilgr.             0                 0

0702.0002               Tómatar, nýir eða kældir                       09.10.-15.10.00        ótilgr.           22,5            149

0702.0002               Tómatar, nýir eða kældir                       16.10.-31.10.00        ótilgr.            15               99

0704.1000               Blómkál og hnappað spergilkál              09.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

0704.2000               Rósakál                                                  01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

0704.9005               Fóðurmergskál                                       01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

0704.9009               Annað                                                    01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

0705.1111               Jöklasalat                                               01.11.-15.03.01        ótilgr.             0                 0

0705.1112               Jöklasalat                                               01.10.-31.10.00        ótilgr.            30                0

0705.1191               Annað (salat)                                         01.11.-15.03.01        ótilgr.             0                 0

0705.1199               Annað (salat)                                         01.10.-31.10.00        ótilgr.            30                0

0705.1900               Annað                                                    01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

0705.2100               Kaffifífilsblöð                                        01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

0705.2900               Annað                                                    01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

0706.1000               Gulrætur og næpur                                01.10.-15.03.01        ótilgr.           22,5            102

0706.9001               Gulrófur                                                 01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

0706.9009               Annars                                                   01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

 

Úr tollnúmeri:                                                                                                                                                

0706.9009               Rauðrófur                                               01.10.-03.12.00        ótilgr.           22,5            102

 

Tollnúmer:                                                                                                                                   

0707.0011               Gúrkur                                                   01.11.-15.03.01        ótilgr.             0                 0

0707.0021               Gúrkur                                                   09.10.-15.10.00        ótilgr.           22,5            148

0707.0021               Gúrkur                                                   16.10.-31.10.00        ótilgr.            15               99

0709.3000               Eggaldinjurtir                                          01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

0709.4000               Selja, önnur en seljurót                           01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

 

                                Vara                                                       Tímabil               Vörumagn Verðtollur Magntollur

Tollnúmer:                                                                                                               kg               %            kr./kg

0709.5100               Sveppir                                                  01.10.-15.03.01        ótilgr.            7,5             100

0709.6002               Paprika                                                   01.11.-15.03.01        ótilgr.             0                 0

0709.6003               Paprika                                                   01.10.-15.10.00        ótilgr.           22,5            298

0709.6003               Paprika                                                   16.10.-31.10.00        ótilgr.            15              199

 

Úr tollnúmeri:

0709.6003               Paprika, önnur (lituð)                            27.09.-30.09.00        ótilgr.            7,5              99

0709.6003               Paprika, önnur (lituð)                            01.10.-31.10.00        ótilgr.            30                0

 

Tollnúmer:                                                                                                                                                      

0709.6009               Önnur (Chilipipar)                                 01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

0709.9002               Kúrbítur                                                 01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

0709.9004               Steinselja                                                01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

0709.9009               Annars                                                   01.10.-15.03.01        ótilgr.            30                0

 

           Við innflutning á vörum sem falla undir þau tollnúmer þar sem vörumagn er ekki tilgreint skal gilda sá verð- og/eða magntollur sem tilgreindur er í 1. mgr. yfir tilgreint tímabil.

           Tímabil þau sem tilgreind eru miðast við tollafgreiðslu en ekki við komu flutningsfars til landsins og skal tollafgreiðslu lokið innan tímabils. Hafi vara hlotið bráðabirgðatollafgreiðslu, skal þó miða við dagsetningu hennar.

 

3. gr.

           Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 53. gr. og 70. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

 

4. gr.

           Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 53. gr., 53. gr. A og 75. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og gildir til og með 15. mars 2001.

 

Landbúnaðarráðuneytinu, 26. september 2000.

 

F. h. r.

Guðmundur B. Helgason.

Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica