Landbúnaðarráðuneyti

597/1989

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 403 18. september 1986 um varnir gegn fiskisjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með fiskeldisstöðvum. - Brottfallin

1. gr.

1. mgr. 17. gr. orðist svo:

Forráðamenn fiskeldisstöðva skulu láta fara fram sótthreinsun á öllum hrognum sem þeir ætla að ala, afhenda til eldis eða koma fyrir til náttúrulegs klaks í ám og vötnum.

 

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 66. og 81. gr. laga nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði, laga nr, 77/1981 um dýralækna með síðari breytingum og 2. mgr. 11. gr. laga nr. 50/1986 um Rannsóknadeild fisksjúkdóma og öðlast gildi þegar í stað.

 

Landbúnaðarráðuneytið, 15. desember 1989.

 

Steingrímur J. Sigfússon.

                                           Jón Höskuldsson


Þetta vefsvæði byggir á Eplica