Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

399/2013

Reglugerð um (19.) breytingu á reglugerð nr. 653/2001 um hámark dýralyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk. - Brottfallin

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XIII. kafla II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli eftirtalinna ákvarðana sameigin­legu EES-nefndarinnar öðlast eftirfarandi ESB-gerðir gildi hér á landi:

 1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 84/2012 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýra­ríkinu í tengslum við efnið fenoxýmetýlpenisillín. Reglugerðin var felld inn í EES-samn­inginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2012, frá 1. nóvember 2012. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67, frá 29. nóvember 2012, bls. 153.
 2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 85/2012 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýra­ríkinu í tengslum við efnið altrenógest. Reglugerðin var felld inn í EES-samn­ing­inn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2012, frá 1. nóv­ember 2012. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67, frá 29. nóvember 2012, bls. 156.
 3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 86/2012 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýra­ríkinu í tengslum við efnið lasalósíð. Reglugerðin var felld inn í EES-samn­ing­inn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2012, frá 1. nóvember 2012. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67, frá 29. nóvember 2012, bls. 158.
 4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 107/2012 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýra­ríkinu í tengslum við efnið oktenidíndíhýdróklóríð. Reglugerðin var felld inn í EES-samn­ing­inn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2012, frá 1. nóvember 2012. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 67, frá 29. nóvember 2012, bls. 160.
 5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 122/2012 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýra­ríkinu í tengslum við efnið metýlprednisólón. Reglugerðin var felld inn í EES-samn­ing­inn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2012, frá 1. nóvember 2012. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­­sambandsins nr. 67, frá 29. nóvember 2012, bls. 162.
 6. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 123/2012 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í tengslum við efnið mónepantel. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2012, frá 1. nóvember 2012. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67, frá 29. nóvember 2012, bls. 164.
 7. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 201/2012 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýra­ríkinu í tengslum við efnið nítroxiníl. Reglugerðin var felld inn í EES-samn­ing­inn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2012, frá 1. nóvember 2012. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67, frá 29. nóvember 2012, bls. 166.
 8. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 202/2012 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarks­gildi leifa í matvælum úr dýraríkinu í tengslum við efnið PEG-tengdan örvunar­þátt fyrir kornfrumuþyrpingar í nautgripum. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2012, frá 1. nóvember 2012. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 67, frá 29. nóvember 2012, bls. 169.
 9. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 221/2012 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýra­ríkinu í tengslum við efnið klósantel. Reglugerðin var felld inn í EES-samning­inn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2013, frá 2. febrúar 2013. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­­sambandsins nr. 16, frá 14. mars 2013, bls. 231.
 10. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 222/2012 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýra­ríkinu í tengslum við efnið tríklabendasól. Reglugerðin var felld inn í EES-samn­ing­inn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2013, frá 2. febrúar 2013. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 16, frá 14. mars 2013, bls. 234.
 11. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 436/2012 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýra­ríkinu í tengslum við efnið asameþífos. Reglugerðin var felld inn í EES-samn­ing­inn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2013, frá 16. mars 2013. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 20, frá 28. mars 2013, bls. 519.
 12. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 466/2012 um breyt­ingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýra­ríkinu í tengslum við efnið klórsúlón. Reglugerðin var felld inn í EES-samn­ing­inn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2013, frá 16. mars 2013. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 20, frá 28. mars 2013, bls. 521.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 96/1997 um slátrun og sláturafurðir, lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, lögum um matvæli, nr. 93/1995 og lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 29. apríl 2013.

F. h. r.

Halldór Runólfsson.

Eggert Ólafsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica