Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

628/2010

Reglugerð um (54.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri. - Brottfallin

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í II. kafla I. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. viðauka, bókunar 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 39/2010 frá 1. maí 2010 öðlast eftirfarandi EB-gerðir gildi hér á landi:

  1. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1087/2009 um að leyfa ensímblöndu með endó-1,4-beta-xýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), súbtilisíni, sem er framleitt með Bacillus subtilis (ATCC 2107) og alfaamýlasa, sem er framleiddur með Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, endur og eldiskalkúna (handhafi leyfis er Danisco Animal Nutrition, lögaðili er Finnfeeds International Limited).
  2. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1088/2009 um leyfi fyrir nýrri notkun ensímblöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Aspergillus oryzae (DSM 17594), sem fóðuraukefni fyrir smágrísi sem búið er að venja undan, eldissvín, alifugla sem eru aldir til slátrunar og alifugla sem eru aldir til að verpa (handhafi leyfis er DSM Nutritional Products Ltd., fulltrúi er DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.).
  3. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1091/2009 um að leyfa ensímblöndu með endó-1,4-beta-xýlanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endó-1,3(4)-beta glúkanasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (MUCL 49754), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (handhafi leyfis er Aveve NV).
  4. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1096/2009 um að leyfa ensímblöndu með endó-1,4-beta-xýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (CBS 109.713), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og um leyfi fyrir nýrri notkun á þessari blöndu sem fóðuraukefni fyrir endur (handhafi leyfis er BASF SE) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1458/2005.

2. gr.

Ofangreindar reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar eru birtar sem fylgiskjöl I-IV við reglugerð þessa.

3. gr.

Um aukefni samkvæmt ofangreindum reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) vísast að öðru leyti til 13. gr. reglugerðar nr. 340/2001 og 3. viðauka sömu reglugerðar.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 7. gr. laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 12. júlí 2010.

Jón Bjarnason.

Baldur P. Erlingsson.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica