Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

242/2010

Reglugerð um (11.) breytingu á reglugerð nr. 74/2002 um lífræna landbúnaðarframleiðslu og merkingar. - Brottfallin

1. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 123/2008 frá 12. febrúar 2008, um breytingu og leiðréttingu á VI. viðauka reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum, sem vísað er til í XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/2009, frá 28. maí 2009, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af reglugerð þessari, II. viðauka samningsins, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans.

2. gr.

Reglugerð Evrópusambandsins skv. 1. gr. er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.

3. gr.

Með innleiðingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 123/2008, breytast ákvæði VI. viðauka reglugerðar nr. 74/2002 á eftirfarandi hátt:

A)

Í stað fjórðu málsgreinar undir fyrirsögninni "ALMENNAR MEGINREGLUR" komi eftirfarandi:

 

Endurskoða skal notkun eftirfarandi efna fyrir 31. desember 2010:

 

-

Natríumnítríts og kalíumnítrats í undirþætti A.1 með það í huga að afturkalla þessi aukaefni.

 

-

Brennisteinsdíoxíðs og kalíum metabísúlfíts í undirþætti A.1.

 

-

Saltsýru í B-þætti vegna vinnslu á Gouda-, Edam- og Maasdammer-ostum, Boerenkaas, Friese og Leidse Nagelkaas.Endurskoðunin, sem um getur í fyrsta undirlið, skal taka mið af viðleitni aðildarríkjanna til að finna aðra örugga kosti en nítrít/nítröt og koma á fót viðeigandi fræðslumiðlun um aðrar vinnsluaðferðir og hreinlætisráðstafanir fyrir lífræna kjötvinnsluaðila/­framleiðendur."

B)

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á A-þætti:

 

1)

Í stað færslunnar fyrir E 160b í undirþætti A.1 komi eftirfarandi:Kóði

Heiti

Vinnsla matvæla úr jurtaríkinu

Vinnsla matvæla úr dýraríkinu

Sérstök skilyrði

E 160b

Annattó, bixín, norbixín

 

X

Red Leicester-ostur
Double Gloucester-ostur
Cheddar
Mimolette-ostur2) Í stað færslunnar fyrir E 500 í undirþætti A.1 komi eftirfarandi:

Kóði

Heiti

Vinnsla matvæla úr jurtaríkinu

Vinnsla matvæla úr dýraríkinu

Sérstök skilyrði

E 500

Natríumkarbónat

X

X

"Dulce de leche" (*), smjör úr sýrðum rjóma og súrmjólkurostur (1)
(*) "Dulce de leche" eða "Confiture de lait" er mjúkur, gómsætur, brúnn rjómi gerður úr mjólk sem hefur verið þykkt og sykurbætt

(1) Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir.C) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á B-þætti:

1) Í stað færslunnar fyrir "sítrónusýru" komi eftirfarandi færslur:

Heiti

Vinnsla matvæla úr jurtaríkinu

Vinnsla matvæla úr dýraríkinu

Sérstök skilyrði

Mjólkursýra

 

X

Til að stjórna sýrustiginu á saltleginum sem ostarnir eru baðaðir upp úr í framleiðsluferlinu (1)

Sítrónusýra

X

X

Til að stjórna sýrustiginu á saltleginum sem ostarnir eru baðaðir upp úr í framleiðsluferlinu (1)
Olíuframleiðsla og vatnsrof sterkju (2)

(1) Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir.
(2) Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir.

2) Í stað færslunnar fyrir "brennisteinssýru" komi eftirfarandi færslur:

Heiti

Vinnsla matvæla úr jurtaríkinu

Vinnsla matvæla úr dýraríkinu

Sérstök skilyrði

Brennisteinssýra

X

X

Gelatín framleiðsla (1)
Sykurframleiðsla (2)

Saltsýra

 

X

Gelatín framleiðsla
Til að stjórna sýrustiginu á saltleginum sem Gouda-, Edam- og Maasdammer-ostar, Boerenkaas, Friese og Leidse Nagelkaas eru baðaðir upp úr í framleiðsluferlinu

Ammoníumhýdroxíð

 

X

Gelatín framleiðsla

Vetnisperoxíð

 

X

Gelatín framleiðsla

(1) Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir.
(2) Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir.3) Í stað færslnanna fyrir "talk", "bentónín" og "kaólín" komi eftirfarandi:

Heiti

Vinnsla matvæla úr jurtaríkinu

Vinnsla matvæla úr dýraríkinu

Sérstök skilyrði

Talk

X

 

Í samræmi við sérstök hreinleikaskilyrði fyrir aukefnið E 553b

Bentónít

X

X

Tærunarefni fyrir mjöð (1)
Í samræmi við sérstök hreinleikaskilyrði fyrir aukefnið E 558

Kaólín

X

X

Býþéttir (1)
Í samræmi við sérstök hreinleikaskilyrði fyrir aukefnið E 559

(1) Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir.
(2) Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir.4) Eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslunni fyrir "kaólín":

Heiti

Vinnsla matvæla úr jurtaríkinu

Vinnsla matvæla úr dýraríkinu

Sérstök skilyrði

Sellulósi

X

X

Gelatín framleiðsla (1)

(1) Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir.

5) Í stað færslnanna fyrir "kísilgúr" og "perlustein" komi eftirfarandi:

Heiti

Vinnsla matvæla úr jurtaríkinu

Vinnsla matvæla úr dýraríkinu

Sérstök skilyrði

Kísilgúr

X

X

Gelatín framleiðsla (1)

Perlusteinn

X

X

Gelatín framleiðsla (1)

(1) Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir.

6) Í stað færslunnar fyrir "Örverublöndur og ensím" komi eftirfarandi:

"Örverublöndur og ensím:

Örverublöndur og ensím sem að öllu jöfnu eru notuð sem hjálparefni við matvælaframleiðslu, að undanskildum erfðabreyttum örverum og að undanskildum ensímum unnum úr erfðabreyttum örverum í skilningi tilskipunar 2001/18/EB."

4. gr.

Með innleiðingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 354/2008 fellur eftirfarandi á brott úr reglugerð nr. 74/2002:

  • Viðauki X.
  • Tilvísanir til eftirfarandi gerða í 17. gr. falla brott: 94/92/EBE, 314/97/EB, 1367/98/EB, 548/2000/EB, 1566/2000/EB, 1616/2000/EB, 2426/2000/EB, 349/2001/EB, 2589/2001/EB.
  • Tilvísanir til eftirfarandi gerða í 8. gr. reglugerðar nr. 582/2003 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 74/2002, falla brott: 1162/2002/EB, 2382/2002/EB og 545/2003/EB.
  • Efnisákvæði reglugerðar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 2144/2003 sem innleidd var með reglugerð nr. 980/2005 um (3.) breytingu á reglugerð 74/2002.
  • Efnisákvæði reglugerðar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 956/2006 sem innleidd var með reglugerð nr. 824/2008 um (7.) breytingu á reglugerð 74/2002.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 6. gr. laga nr. 162/1994 um lífræna landbúnaðarframleiðslu, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 9. mars 2010.

F. h. r.

Sigurgeir Þorgeirsson.

Baldur P. Erlingsson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica