Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

1013/2009

Reglugerð um (19.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru.

1. gr.

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2008/62/EB, frá 20. júní 2008, sem vísað er til í III. kafla I. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2009, frá 18. mars 2009, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af reglugerð þessari, I. viðauka samningsins, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans.

2. gr.

Ofangreind tilskipun framkvæmdastjórnarinnar er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.

3. gr.

Efnisákvæði tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar nr. 2008/62, þó ekki efnisákvæði um útsæðiskartöflur, falla undir A. hluta í nýjum X. viðauka reglugerðar nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru.

4. gr.

Efnisákvæði tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar nr. 2008/62 er varða markaðssetningu útsæðiskartaflna gilda ekki hérlendis.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. Reglugerðin tekur þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 8. desember 2009.

F. h. r.
Sigurgeir Þorgeirsson.

Baldur P. Erlingsson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica