Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

161/2009

Reglugerð um (10.) breytingu á reglugerð nr. 74/2002 um lífræna landbúnaðarframleiðslu og merkingar. - Brottfallin

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XII. kafla, II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79 frá 7. júlí 2007 öðlast eftirfarandi EB-gerð gildi hér á landi:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1991/2006 frá 21. desember 2006 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum.

2. gr.

Ofangreind reglugerð framkvæmdastjórnarinnar er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.

3. gr.

Með innleiðingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1991/2006 breytast eftirfarandi:

  1. Ákvæði b-liðar 1. mgr. 10. gr. í samræmi við 1. tl. 1. gr. reglugerðar framkvæmda­stjórnarinnar (EB) nr. 1991/2006.
  2. Ákvæði 11. gr. í samræmi við 2. tl. 1. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1991/2006. Þó skulu í stað tilvísana í 2. mgr. 14. gr. í breyttri 11. gr. koma tilvísanir í 19. lið III. viðauka reglugerðar ráðsins (EB) nr. 806/2003.
  3. Ákvæði C-liðar III. viðauka í samræmi við 4. tl. 1. gr. reglugerðar framkvæmda­stjórnarinnar (EB) nr. 1991/2006.

4. gr.

b-liður 11. tl. 9. gr. reglugerðar nr. 74/2002 fellur niður.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 6. gr. laga nr. 162/1994 um lífræna landbúnaðar­framleiðslu. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 9. febrúar 2009.

F. h. r.
Sigurgeir Þorgeirsson.

Baldur P. Erlingsson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica