Leita
Hreinsa Um leit

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

786/2008

Reglugerð um opinberar fjársafnanir.

1. gr.

Reglugerð þessi gildir um opinberar fjársafnanir, á grundvelli laga um opinberar fjár­safnanir, nr. 5 24. mars 1977.

2. gr.

Með opinberri fjársöfnun er átt við starfsemi þar sem almenningur er hvattur til að láta fé af hendi í þágu ákveðins málefnis án þess að endurgjald komi í staðinn.

Þó svo að sá sem lætur fé af hendi til fjársöfnunar fái endurgjald í formi táknræns hlutar, telst hann ekki hafa fengið endurgjald, hafi hluturinn ekki sjálfstætt verðgildi.

3. gr.

Ákvæði þessarar reglugerðar gilda ekki um:

a)

uppboð til góðgerðarmála, stuðningstónleika eða stuðningssamkomur,

b)

safnanir á notuðum verðlitlum hlutum,

c)

fjársafnanir á samkomum,

d)

fjársafnanir á vegum fjölmiðla í opinberu góðgerðarskyni, ef viðkomandi fjölmiðill birtir skrá yfir framlag allra gefenda. Ennfremur skal fjölmiðillinn birta viður­kenningu þeirra, er veita fénu viðtöku að söfnun lokinni.4. gr.

Fjársöfnun með keðjubréfum er óheimil.

5. gr.

Í umsókn til dóms- og kirkjumálaráðuneytis vegna opinberrar fjársöfnunar á götum eða í húsum svo og í tilkynningu til viðkomandi lögreglustjóra um opinbera fjársöfnun, skulu a.m.k. eftirtalin atriði koma fram:

a)

hver standi fyrir fjársöfnuninni, nöfn þeirra og kennitölur,

b)

hvar fjársöfnun skuli fara fram,

c)

hvenær fjársöfnun skuli fara fram,

d)

hvernig fjársöfnun skuli fara fram,

e)

í hvaða tilgangi fjársöfnun fer fram og hver sé móttakandi söfnunarfjár,

f)

hver beri ábyrgð á fjárvörslu (fjávörsluaðili), ef það er annar aðili en stjórn félags eða stofnunar.6. gr.

Með umsókn um leyfi til opinberrar fjársöfnunar eða tilkynningu um slíka söfnun skulu a.m.k. fylgja eftirtalin gögn:

a)

Vottorð úr fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra þar sem fram kemur heiti félags, stofn­unar eða samtaka, kennitala, heimilisfang og hverjir sitji þar í stjórn. Standi samtök manna fyrir fjársöfnun skulu þeir sem ábyrgð bera á söfnuninni sbr. 2. mgr. 1. gr. laga um opinberar fjársafnanir leggja fram persónuskilríki.

b)

Staðfesting fjárvörsluaðila, sbr. f-lið 5. gr. á að hann hafi tekið að sér vörslu söfnunarfjár.7. gr.

Opinber fjársöfnun skal vera til tiltekins tíma, þó ekki til lengri tíma en tveggja ára.

8. gr.

Innan 6 mánaða frá lokum fjársöfnunar skal sá sem fyrir henni stendur afhenda lögreglustjóra eftirtalin gögn:

a)

Endurskoðaðan reikning söfnunarinnar.

b)

Staðfestingu þess er móttekið hefur söfnunarfé.

c)

Upplýsingar um hvar og hvenær birting á reikningi söfnunarinnar fari fram sbr. 7. gr. laga um opinberar fjársafnanir.Ef söfnunarfé nær ekki 500.000 kr. má tilkynna opinberlega að reikningshald fjár­söfnunar sé til sýnis á nánar tilteknum stað í a.m.k. 14 daga.

9. gr.

Reglugerð þessi sem sett er með heimild í 9. gr. laga um opinberar fjársafnanir, nr. 5 24. mars 1977, öðlast gildi 1. september 2008.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 25. júlí 2008.

Björn Bjarnason.

Hjalti Zóphóníasson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica