Innanríkisráðuneyti

393/2015

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1129/2014 um starfsleyfi flugleiðsöguþjónustu og rekstrarstjórnun flugumferðar. - Brottfallin

1. gr.

7. gr. reglugerðarinnar breytist þannig að við bætist stafliður c., sbr. eftirfarandi:

  1. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 448/2014 frá 2. maí 2014 sem breytir reglugerð (ESB) nr. 1035/2011 með því að uppfæra tilvísanir í Chicago-samn­ing­inn, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 292 frá 12. desember 2014, birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 8 frá 5. febrúar 2015, bls. 758.

2. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 6. mgr. 57. gr. a, sbr. 145. gr. laga um loft­ferðir nr. 60/1998, með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 10. apríl 2015.

F. h. r.

Sigurbergur Björnsson.

Gunnar Örn Indriðason.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica