Innanríkisráðuneyti

985/2012

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1186/2008 um aðgang að flugafgreiðslu á flugvöllum. - Brottfallin

1. gr.

Í stað 2. mgr. 1. gr. kemur eftirfarandi málsgrein:

Með fyrirvara um 1. mgr. gilda ákvæði þessarar reglugerðar fyrir alla millilandaflugvelli.

2. gr.

4. mgr. 1. gr. orðast svo:

Þegar flugvöllur nær einu af þeim lágmarksgildum sem skilgreind eru í 1. mgr. skulu við­eigandi ákvæði reglugerðarinnar eiga við frá upphafi næsta árs þar á eftir.

3. gr.

Í stað orðsins "ráðherra" í 1. mgr. 14. gr. a. kemur: Flugmálastjórnar.

4. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 57. gr. b og 145. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998, með síðari breytingum, tekur þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 5. nóvember 2012.

Ögmundur Jónasson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica