Iðnaðarráðuneyti

833/1999

Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Rafmagnsveitur ríkisins nr. 122/1992 með áorðnum breytingum.

1. gr.

Við 7. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Nú lætur stjórnarmaður af störfum á skipunartíma og skal ráðherra þá þegar skipa annan mann í hans stað.


2. gr.

Reglugerð þessi, er sett samkvæmt heimild í 68. gr. orkulaga nr. 58/1967, með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.


Iðnaðarráðuneytinu, 26. nóvember 1999.

Finnur Ingólfsson.
Þorgeir Örlygsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica