Leita
Hreinsa Um leit

Iðnaðarráðuneyti

435/2011

Reglugerð um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 774/2010.

1. gr.

Eftirfarandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB), sem vísað er til á eftir 39. lið í IV. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2011, frá 1. apríl 2011, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af IV. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 774/2010 frá 2. september 2010 um setningu viðmiðunarreglna er varða jöfnunargreiðslur milli flutningskerfisstjóra og sameiginlega nálgun við reglusetningu um gjaldtöku fyrir flutning.

2. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 774/2010 er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 22/2011, 14. apríl 2011, bls. 1.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2011 er birt í viðauka við reglugerð þessa.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 45. gr. raforkulaga, nr. 65/2003, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Iðnaðarráðuneytinu, 28. apríl 2011.

F. h. r.

Kristján Skarphéðinsson.

Þórður Reynisson.

VIÐAUKI
(sjá PDF-skjal)
Þetta vefsvæði byggir á Eplica