Leita
Hreinsa Um leit

Heilbrigðisráðuneyti

1224/2020

Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 1106/2020, um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar, með síðari breytingum. - Brottfallin

1. gr.

Í stað orðanna "9. desember 2020" í 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar kemur: 31. desember 2020.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. reglugerðarinnar:

 1. Orðin "þó er starfsmönnum heimilt að fara milli hópa" fellur brott í 4. málsl. 1. mgr.
 2. 5. málsl. 1. mgr. fellur brott.
 3. Orðin "blöndun hópa" falla brott í 7. málsl. 1. gr.
 4. Orðin "þó að hámarki 50 börn saman" í 6. mgr. falla brott.
 5. 2. málsl. 6. mgr. fellur brott.

 

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. reglugerðarinnar:

 1. 1. málsl. 1. mgr. verður svohljóðandi: Grunnskólum er heimilt, samkvæmt nánari ákvörðun sveitarfélaga, að halda uppi skólastarfi í skólabyggingum með 2 metra nálægðartakmörkun milli starfsfólks og milli starfsfólks og nemenda í 8.-10. bekk.
 2. Orðin "og nemendur í 8.-10. bekk" í 2. málsl. 1. mgr. falla brott.
 3. Í stað orðanna "1.-7. bekk" í 2. mgr. kemur: 1.-10. bekk.
 4. 1. málsl. 3. mgr. fellur brott og 2. málsl. 3. mgr. verður 3. málsl. 2. mgr.
 5. Orðin "nemendur í 8.-10. bekk og" í 1. málsl. 4. mgr. falla brott.
 6. Orðin "og nemendur í 8.-10. bekk" í 2. málsl. 4. mgr. falla brott.
 7. Orðið "grímuskyldu" í 3. málsl. 4. mgr. fellur brott.

 

4. gr.

3. málsl. 2. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar fellur brott.

 

5. gr.

Á eftir orðunum "Heimilt er að" í 8. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar kemur: hafa opin lestrarrými og.

 

6. gr.

Á eftir orðunum "Heimilt er að" í 6. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar kemur: hafa opin lestrarrými og.

 

7. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 12. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997, tekur þegar gildi.

 

Heilbrigðisráðuneytinu, 8. desember 2020.

 

F. h. r.

Ásta Valdimarsdóttir.

Ásthildur Knútsdóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica