Leita
Hreinsa Um leit

Heilbrigðisráðuneyti

1016/2020

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 958/2020, um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar. - Brottfallin

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. reglugerðarinnar:

Í stað dagsetningarinnar "19. október 2020" í 1. mgr. 2. gr. kemur: 10. nóvember 2020.

2. málsliður 4. mgr. orðast svo: Þá tekur reglugerðin jafnframt til annarra menntastofnana, svo sem frístundaheimila og félagsmiðstöðva, sem og til íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfs og gilda um það sömu reglur og viðkomandi skólastig í samráði við sóttvarnayfirvöld.

 

2. gr.

Í stað orðanna "1 metra" í 1., 2. og 4. mgr. 3. gr., 1. og 3. mgr. 4. gr., 1. og 4. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 6. gr. kemur: 2 metra.

 

3. gr.

Ákvæði til bráðabirgða fellur brott.

Við reglugerðina bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

Þrátt fyrir 4. mgr. 2. gr. er íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarf barna á leik- og grunnskóla­aldri, þ.m.t. skólasund, sem krefst snertingar og frekari blöndunar hópa en í skólastarfi, óheimilt til og með 3. nóvember 2020 í sveitarfélögunum Reykjavíkurborg, Seltjarnarnesbæ, Mosfellsbæ, Kjósar­hreppi, Hafnar­fjarðar­kaupstað, Garðabæ og Kópavogsbæ.

 

4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 12. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997, tekur gildi 20. októ­ber 2020.

 

Heilbrigðisráðuneytinu, 18. október 2020.

 

F. h. r.

Ásta Valdimarsdóttir.

Ásthildur Knútsdóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica