Heilbrigðisráðuneyti

511/2021

Reglugerð um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar. - Brottfallin

1. gr.

Ákvörðun og markmið.

Með vísan til 2. mgr. 12. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997 hefur heilbrigðisráðherra ákveðið, að feng­inni tillögu sóttvarnalæknis og í samráði við mennta- og menningarmálaráðherra, að takmarka skóla­starf tímabundið eftir því sem hér greinir.

Markmið með reglugerð þessari er að tryggja að sem minnst röskun verði á skólastarfi vegna COVID-19 sjúkdómsins með ýtrustu sóttvarnarsjónarmið að leiðarljósi.

 

2. gr.

Gildissvið.

Takmörkun á skólastarfi tekur gildi frá og með 10. maí og gildir til og með 26. maí 2021.

Um fjöldatakmörkun í skólastarfi á hverju skólastigi fer eftir ákvæðum reglugerðar þessarar.

Stjórnvöld endurmeta þörf á takmörkun skólastarfs eftir því sem efni standa til, þ.e. hvort unnt sé að aflétta henni fyrr eða hvort þörf sé á að framlengja gildistíma hennar.

Takmörkun á skólastarfi tekur til leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla, framhaldsskóla, fram­halds­fræðslu og háskóla, hvort sem um er að ræða opinbera eða einkarekna skóla. Þá tekur reglu­gerðin jafnframt til tengdrar starfsemi, svo sem skólabókasafna, frístundaheimila, skólabúða og félags­­miðstöðva, sem og til æskulýðs- og tómstundastarfs.

Um íþróttastarf utan skólastarfs fer samkvæmt reglugerð um takmörkun á samkomum vegna far­sóttar.

Um verklegt ökunám og flugnám fer eftir reglugerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar.

 

3. gr.

Leikskólar.

Leikskólum er heimilt, samkvæmt nánari ákvörðun sveitarfélaga, að halda uppi skólastarfi í skóla­byggingum með 1 metra nálægðartakmörkun milli starfsfólks. Sé ekki unnt að tryggja 1 metra nálægðar­takmörkun milli starfsfólks skal það nota andlitsgrímur. Starfsfólki ber ekki skylda til að nota andlits­grímur í samskiptum við leikskólabörn. Ekki skulu vera fleiri en 50 fullorðnir einstak­lingar í hverju rými, þó er starfsmönnum heimilt að fara milli hópa og rýma. Sömu reglur gilda um starfs­fólk skólaþjónustu. Fjölda- og nálægðartakmarkanir taka ekki til barna á leikskólaaldri.

Viðburðir tengdir starfi eða félagslífi leikskóla, svo sem leiksýningar og tónleikar, eru heimilir með ofangreindum takmörkunum.

Foreldrar og aðstandendur mega koma inn í skólabyggingar en skulu gæta að sóttvörnum og bera andlitsgrímur ef ekki er hægt að viðhafa 1 metra nálægðarmörk.

Aðrir sem koma inn á leikskóla, svo sem vegna vöruflutninga, skulu gæta 1 metra nálægðar­takmörkunar, bera andlitsgrímur og gæta sóttvarnaráðstafana.

Ráðstafanir skulu gerðar til að þrífa og sótthreinsa byggingar eftir hvern dag og milli hópa í sama rými.

Ákvæði þessarar greinar eiga einnig við um skipulagt æskulýðs- og tómstundastarf barna á leik­skóla­aldri.

 

4. gr.

Grunnskólar.

Grunnskólum er heimilt, samkvæmt nánari ákvörðun sveitarfélaga, að halda uppi skólastarfi, þ.m.t. íþróttastarfi, í skólabyggingum með 1 metra nálægðartakmörkun milli starfsfólks. Sé starfs­fólki ekki unnt að tryggja 1 metra nálægðartakmörkun sín á milli og gagnvart nemendum skal það nota andlitsgrímur. Ekki skulu vera fleiri en 50 starfsmenn í hverju rými, þó er starfsmönnum heimilt að fara milli hópa og rýma. Sömu reglur gilda um starfsfólk skólaþjónustu og starfsfólk tónlistar­skóla.

Nemendur eru undanþegnir 1 metra nálægðartakmörkun og grímuskyldu. Ekki skulu vera fleiri en 100 nemendur í hverju rými. Blöndun milli hópa innan skóla er heimil.

Í sameiginlegum rýmum skóla, svo sem við innganga, í anddyri, á salerni og göngum, sem og í mötuneytum og skólaakstri, er heimilt að víkja frá fjöldatakmörkun að því gefnu að starfsfólk noti andlitsgrímu.

Viðburðir tengdir starfi eða félagslífi grunnskóla, svo sem fyrirlestrar, upplestrarkeppnir o.fl., eru heimilir með ofangreindum takmörkunum.

Foreldrar og aðstandendur mega koma inn í skólabyggingar en skulu gæta að sóttvörnum og bera andlitsgrímur ef ekki er hægt að viðhafa 1 metra nálægðarmörk. Aðrir sem koma inn í grunn­skóla, svo sem vegna vöruflutninga, skulu halda 1 metra takmörkun, bera andlitsgrímur og gæta sóttvarna­­ráðstaf­ana.

Ráðstafanir skulu gerðar til að þrífa og sótthreinsa byggingar eftir hvern dag og milli hópa í sama rými.

Ákvæði þessarar greinar eiga einnig við um frístundaheimili, félagsmiðstöðvar, skólabúðir og skipu­lagt æskulýðs- og tómstundastarf barna á grunnskólaaldri.

 

5. gr.

Tónlistarskólar.

Tónlistarskólum er heimilt að sinna kennslu með 1 metra nálægðartakmörkun milli starfsfólks og nemenda. Ekki skulu vera fleiri en 50 einstaklingar fæddir 2004 og fyrr í hverju rými, þó er starfs­mönnum heimilt að fara milli hópa, en þegar þeir geta ekki viðhaldið 1 metra nálægðar­takmörkun hver gagnvart öðrum eða gagnvart nemendum sem fæddir eru árið 2004 eða fyrr skulu starfsmenn nota andlitsgrímu. Nemendur fæddir 2004 eða fyrr skulu einnig nota andlitsgrímur ef nálægðar­takmörk­unum verður ekki við komið, sé þess kostur.

Öll tónlistarkennsla barna á leik- og grunnskólaaldri er heimil með sömu takmörkunum og gildir um skólastarf þeirra. Ekki þarf að halda sömu hópaskiptingu og er í grunnskólastarfi.

Viðburðir tengdir starfi eða félagslífi tónlistarskóla, svo sem tónleikar, þegar um er að ræða nemendur fædda 2005 og síðar eru heimilir og skal framkvæmd vera í samræmi við ákvæði 3. og 4. gr., svo sem hvað varðar aðkomu foreldra eða annarra fullorðinna. Um viðburði tengda starfi eða félagslífi tónlistarskóla þegar um er að ræða eldri nemendur fer eftir ákvæði um sviðslistir í reglu­gerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar.

Foreldrar og aðstandendur mega koma í tónlistarskóla en skulu gæta að sóttvörnum og bera andlits­grímur ef ekki er hægt að viðhafa 1 metra nálægðarmörk. Aðrir en starfsmenn sem koma í tónlistar­skóla, svo sem vegna vöruflutninga, skulu bera andlitsgrímur, gæta að 1 metra nálægðar­takmörk­­unum og gæta sóttvarnaráðstafana.

Ráðstafanir skulu gerðar til að þrífa og sótthreinsa byggingar og búnað eftir hvern dag og milli einstaklinga og hópa í sama rými.

 

6. gr.

Framhaldsskólar.

Skólastarf á framhaldsskólastigi, í lýðskóla, ungmennahúsum og framhaldsfræðslu er heimilt að því tilskildu að nemendur og starfsfólk geti haft minnst 1 metra fjarlægð sín á milli og fjöldi nem­enda og starfsmanna fari aldrei yfir 100 í hverju rými. Sé ekki unnt að halda 1 metra fjarlægð skulu nemendur og starfsmenn nota andlitsgrímur.

Í sameiginlegum rýmum skóla, svo sem við innganga, í anddyri, á salerni og göngum sem og í mötuneytum, er heimilt að víkja frá fjöldatakmörkun að því gefnu að notuð sé andlitsgríma.

Við aðstæður þar sem ekki er hægt að framfylgja nálægðartakmörkun, svo sem í verklegri kennslu, listkennslu og kennslu nemenda á starfsbrautum, skulu nemendur og kennarar nota andlits­grímu.

Blöndun nemenda milli hópa er heimil í kennslu og starfsfólki er heimilt að fara á milli rýma.

Aðrir viðburðir sem ekki teljast til kennslu eða náms eru heimilir í skólabyggingum með ofan­greindum takmörkunum.

Sameiginlegir snertifletir í kennslustofum skulu sótthreinsaðir eftir hverja viðveru nemenda­hópa. Jafnframt skal sótthreinsa sameiginlegan búnað og snertifleti a.m.k. einu sinni á dag og leggja áherslu á einstaklingsbundnar sóttvarnir.

Um viðburði tengda starfi eða félagslífi í framhaldsskóla fer eftir ákvæði um sviðslistir í reglu­gerð um takmörkun á samkomum vegna farsóttar.

Ákvæði þetta kemur ekki í veg fyrir að nemendur geti dvalið á heimavist.

Mötuneyti er heimilt að starfa samkvæmt þessari grein.

Heimilt er að hafa lestrarrými opin og halda þýðingarmikil próf fyrir allt að 100 einstaklinga í vel loftræstum rýmum, að uppfylltri 1 metra nálægðartakmörkun og almennum sóttvarnaráðstöf­unum.

 

7. gr.

Háskólar.

Í öllum byggingum háskóla er skólastarf heimilt að því tilskildu að nemendur og starfsfólk geti haft minnst 1 metra fjarlægð sín á milli og fjöldi nemenda og starfsmanna í hverju kennslu- eða lesrými fari ekki yfir 100. Blöndun nemenda milli hópa er heimil. Starfsfólki er heimilt að fara á milli rýma. Sé ekki unnt að halda 1 metra fjarlægð skulu nemendur og starfsmenn nota andlits­grímur.

Í sameiginlegum rýmum skóla, svo sem við innganga, í anddyri, á salerni og göngum, er heimilt að víkja frá fjöldatakmörkun og reglu um blöndun hópa að því gefnu að notaðar séu andlitsgrímur. Við aðstæður þar sem ekki er hægt að framfylgja nálægðartakmörkun, svo sem í verklegri kennslu, listkennslu og klínísku námi, er skólastarf heimilt að gættum sóttvörnum og með því skilyrði að nemendur og kennarar noti andlitsgrímu.

Aðrir viðburðir sem ekki teljast til kennslu eða náms eru heimilir í skólabyggingum með ofan­greindum takmörkunum.

Sameiginlegir snertifletir í kennslustofum skulu sótthreinsaðir milli nemendahópa og tryggja skal loftun reglulega í rýmum.

Í háskólum skal sótthreinsa sameiginlegan búnað og snertifleti a.m.k. einu sinni á dag og leggja áherslu á einstaklingsbundnar sóttvarnir.

 

8. gr.

Undanþágur.

Ráðherra getur veitt undanþágu frá takmörkun skólastarfs ef ekki er talin hætta á að slíkt fari gegn markmiðum opinberra sóttvarnaráðstafana. Ráðherra getur óskað eftir umsögnum frá sóttvarna­lækni og ráðherra sem fer með mennta- og menningarmál um beiðni um undanþágu.

 

9. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 12. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997, tekur gildi eftir því sem mælt er fyrir um í 2. gr. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 405/2021, um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar, með síðari breytingu.

 

Heilbrigðisráðuneytinu, 7. maí 2021.

 

Svandís Svavarsdóttir.

Ásthildur Knútsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica