Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

828/2002

Reglugerð um greiðsluþátttöku Tryggingastofnunar ríkisins vegna læknishjálpar á meðferðarstofnunum psoriasis- og exemsjúklinga.

1. gr.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða kostnað vegna psoriasis- og exemsjúklinga sem að mati sérfræðinga þurfa að leita læknishjálpar á meðferðarstofnunum psoriasis- og exemsjúklinga sem komi í stað sjúkrahúsvistar í samræmi við samninga Tryggingastofnunar ríkisins, sbr. þó reglugerð nr. 660/1998 um greiðslur Tryggingastofnunar ríkisins fyrir meðferð húðsjúkdóma, veitta af öðrum en læknum, með síðari breytingu. Tryggingastofnun ríkisins greiðir ekki kostnað við ferðir vegna meðferðarinnar.


2. gr.

Tryggingastofnun ríkisins tekur einungis þátt í kostnaði við meðferð sjúklings ef mat læknis á meðferðarþörf hefur farið fram og verið staðfest af húðlækni þess aðila sem veitir meðferðina.


3. gr.

Greiðsluþátttaka Tryggingastofnunar ríkisins takmarkast við allt að 23 skipti hjá hverjum sjúklingi á hverju meðferðartímabili.


4. gr.

Beri meðferð hér á landi ekki árangur og sjúklingi því brýn nauðsyn að vistast á erlendu sjúkrahúsi eða meðferðarstofnun getur sjúklingur sótt um greiðsluþátttöku hjá Tryggingastofnun ríkisins vegna slíkrar meðferðar samkvæmt 35. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar.


5. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 3. mgr. 33. gr., sbr. 2. mgr. 33. gr., og 3. mgr. 36. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar, með síðari breytingum, öðlast gildi þegar í stað. Frá sama tíma falla úr gildi reglur tryggingaráðs frá 8. maí 1998 nr. 305/1998 um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í meðferð psoriasis- og exemsjúklinga.


Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 26. nóvember 2002.

Jón Kristjánsson.
Davíð Á. Gunnarsson.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica