Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

154/1994

Reglugerð um (17.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu nr.421/1988. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um (17.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og ávísun lyfja,

afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988.

1. gr.

Við c-staflið 29. gr. (þ.e. lyf, sem tannlæknum er heimilt að ávísa sjúklingum sínum) bætist:

A 07 A A 02
D O1 A A 02
D 06 A
D 06 B B 03

Nystatinum
Nystatinum
Sýklalyf
Aciclovirum

2. gr.

31. gr. reglugerðarinnar hljóði svo:

"Tannlæknum er heimilt að ávísa sjálfum sér til notkunar við störf sín lyfjum þeim, sem greind eru í 29. gr., með þeim takmörkunum, sem þar greinir, auk staðdeyfilyfja (N O1 B) og Epinephrinum (Adrenalinum) (R 03 C A 01). Ennfremur þeim lyfjum, sem greind eru í 30. gr. í formi stungulyfja og taflna."

3. gr.

Í viðauka 4 við reglugerðina við efnið Bisacodylum skal standa undir dálkinum "Hámarksmagn og/eða takmarkanir":

"Endaþarmsstílar 10 mg; mest 12 stk. handa einstaklingi: " 4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. og 17. gr. lyfjalaga nr. 108/1984, öðlast gildi 1. apríl 1994.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 4. mars 1994.

Guðmundur Árni Stefánsson.

Páll Sigurðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica